Europos Sąjunga

Besikeičiantis Europos veidas – Berlyno sienos griūtis

Besikeičiantis Europos veidas – Berlyno sienos griūtis


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Besikeičiantis Europos veidas – Berlyno sienos griūtis

Dėl 1980 m. vasarą vykusių Gdansko laivų statyklos darbininkų streikų visoje Europoje ir pasaulyje išgarsėjo Lenkijos profesinė sąjunga „Solidarność“ ir jos vadovas Lechas Valensa. 1981 m. Graikija tapo dešimtąja ES nare. Po penkerių metų į ES įstojo Ispanija ir Portugalija. 1986 m. pasirašytas Suvestinis Europos aktas. Remiantis šiuo aktu pradėta vykdyti plataus masto šešerių metų programa, kuria siekta išspręsti laisvos prekybos tarp ES valstybių narių problemas ir sukurti bendrą rinką. Didžiausias politinis perversmas įvyko 1989 m. lapkričio 9 d. nugriovus 28 metus Rytų ir Vakarų Vokietiją skyrusią Berlyno sieną. Abi Vokietijos dalys netrukus susijungė.

1980 m. vasarą, vadovaujami Lecho Valensos, streikuoja Lenkijos miesto Gdansko laivų statyklos darbininkai, reikalaudami daugiau teisių. Šalyje kyla daugiau streikų. Rugpjūčio mėnesį Vyriausybė nusileidžia, įkuriama nepriklausoma profesinė sąjunga Solidarumas. Vis dėlto Vyriausybė pamažu atgauna jėgas ir 1981 m. gruodžio mėn. įveda karo padėtį, taip užbaigdama trumpą Lenkijos liaudies valios viršumo laikotarpį. Vis dėlto sėkla jau pasėta.

1981 m. sausio 1 d.

Įstojus Graikijai, ES valstybių narių skaičius jau dviženklis. Jai įstoti į Sąjungą tapo įmanoma, kai 1974 m. buvo nuverstas karinis režimas ir atkurta demokratija.

Valstybės narės Valstybės narės: Airija, Belgija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija.

Naujoji valstybė narėNaujoji valstybė narė: Graikija.

Žemėlapis. ES valstybės narės, 1981 m © Stefan Chabluk

Visų ES valstybių narių sąrašas ir jų įstojimo datos

1984 m. vasario 28 d.

Mūsų gyvenimą ir darbą keičia kompiuteriai ir automatika. ES, siekdama išlikti naujovių priešakyje, 1984 m. patvirtina „Esprit" programą – pirmąją iš daugelio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programų.

1986 m. sausio 1 d.

Į ES įstoja Ispanija ir Portugalija – valstybių narių skaičius padidėja iki dvylikos.

Valstybės narės Valstybės narės: Airija, Belgija, Danija, Graikija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija.

Naujosios valstybės narėsNaujosios valstybės narės: Ispanija ir Portugalija.

Žemėlapis. ES valstybės narės, 1986 m © Stefan Chabluk

Visų ES valstybių narių sąrašas ir jų įstojimo datos

1986 m. vasario 17 d.

Nors muitai buvo panaikinti 1968 m., prekyba tarp ES valstybių dar nėra laisva. Pagrindinės kliūtys yra nacionalinių taisyklių skirtumai. Suvestiniu Europos Aktu 1986 m. pradedama plataus masto šešerių metų programa, skirta tokiai padėčiai ištaisyti. Aktu Europos Parlamentui suteikiama daugiau galių ir stiprinamos ES galios aplinkos apsaugos srityje.

1987 m. birželio 15 d.

ES pradeda „ Erasmus" programą, pagal kurią finansuojami universiteto studentai, norintys iki vienerių metų studijuoti kitoje Europos valstybėje. Šia ir panašiomis ES programomis pasinaudojo daugiau kaip 2 milijonai jaunuolių.

Komunizmo žlugimą Vidurio ir Rytų Europoje, prasidėjusį Lenkijoje ir Vengrijoje, simbolizuoja Berlyno sienos griuvimas 1989 m. Susidūrusi su masiniu piliečių išvykimu į Vakarus, Rytų Vokietijos Vyriausybė suskumba atverti vartus. Po daugiau kaip 40 metų Vokietija susivienija. Rytų Vokietija 1990 m. spalio mėn. tampa ES dalimi.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija
Back to top