an tAontas Eorpach

Aghaidh na hEorpa i mbun athraithe – titim Bhalla Bheirlín

Aghaidh na hEorpa i mbun athraithe – titim Bhalla Bheirlín


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Aghaidh na hEorpa ag athrú – titim Bhalla Bheirlín

Tagann an ceardchumann Polannach, Solidarność, agus a cheannaire Lech Walesa, chun bheith i mbéal an phobail ar fud na hEorpa agus an domhain tar éis stailceanna i longchlós Gdansk i samhradh na bliana 1980. Sa bhliain 1981, tagann an Ghréig chun bheith ar an deichiú ball den AE agus leanann an Spáinn agus an Phortaingéil í cúig bliana ina dhiaidh sin. Sínítear an Ionstraim Eorpach Aonair sa bhliain 1987. Conradh é seo a sholáthraíonn an bonn do chlár ábhalmhór sé bliana dírithe ar réiteach a fháil ar fhadhbanna le saorsreabhadh na trádála ar fud na hEorpa agus ‘Margadh Aonair’ a chruthú dá bharr. Tarlaíonn mórchorraíl pholaitiúil nuair a leagtar Balla Bheirlín an 9 Samhain 1989 chun an teorainn idir Oirthear agus Iarthar na Gearmáine a oscailt den chéad uair i 28 mbliana, as a leanann athaontú na Gearmáine nuair a aontaítear Oirthear agus Iarthar na Gearmáine i nDeireadh Fómhair 1990.

I samhradh na bliana 1980 téann oibrithe longchlóis Gdansk ar stailc faoi cheannaireacht Lech Walesa chun níos mó ceart a bhaint amach. Leanann stailceanna eile é ar fud na tíre. I mí Lúnasa géilleann an rialtas agus cruthaítear Solidarność mar cheardchumann neamhspleách. Athdhearbhaíonn an rialtas a chumhacht de réir a chéile agus forchuireann sé dlí airm i mí na Nollag. Leis seo cuirtear deireadh leis an tréimhse ghairid ina raibh cumhacht ag an bpobal sa Pholainn. Cuireadh na síolta áfach le haghaidh tréimhse a bhí le teacht níos déanaí.

1 Eanáir 1981

Tagann uimhir dhúbailte ar líon bhallstáit an AE nuair a théann an Ghréig isteach ann. Bhí sí incháilithe chun dul isteach san AE ó treascraíodh a riailréim mhíleata agus ó athbhunaíodh an daonlathas sa bhliain 1974.

Member States Ballstáit: An Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Ísiltír, an Bheilg, Lucsamburg, an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe.

New Member StatesBallstát nua: An Ghréig.

Map – member states of the EU 1981 © Stefan Chabluk

28 Feabhra 1984

Tá athrú ag teacht ar ár slite maireachtála agus oibre de bharr ríomhairí agus uathoibrithe. Chun fanacht chun tosaigh i gcúrsaí nuálaíochta glacann an AE leis an gclár ‘Esprit’ sa bhliain 1984. Ba é seo an chéad chlár de mhórán clár taighde agus forbartha a fuair maoiniú ón AE ó shin ar aghaidh.

1 Eanáir 1986

Téann an Spáinn agus an Phortaingéil isteach san AE. Tugann sé seo líon na mballstát go 12.

Member States Ballstáit: An Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Ísiltír, an Bheilg, Lucsamburg, an Danmhairg, Éire, an Ríocht Aontaithe agus an Ghréig.

New Member StatesBallstáit nua: An Spáinn agus an Phortaingéil.

Map – member states of the EU 1986 © Stefan Chabluk

17 Feabhra 1986

Cé gur cuireadh deireadh le dleachtanna custaim sa bhliain 1968 níl an trádáil á déanamh go saoráideach trasna theorainneacha an AE. Is iad na príomhbhacainní ná na difríochtaí idir rialacháin náisiúnta. Cuireann an Ionstraim Eorpach Aonair de 1986 tús le mórchlár sé bliana chun na difríochtaí seo a réiteach. Ina theannta sin tugann an Ionstraim seo tuilleadh cead cainte do Pharlaimint na hEorpa agus cuireann sí le cumhachtaí an AE i dtaobh chosaint an chomhshaoil.

15 Meitheamh 1987

Seolann an AE an Clár ‘Erasmus’ chun mic léinn ollscoile a chistiú ar mhian leo staidéar a dhéanamh ar feadh tréimhse bliana amháin ar a mhéid i dtír Eorpach eile. Bhain breis is 2 mhilliún duine óg tairbhe as an scéim seo agus as scéimeanna AE dá leithéid.

Seasann titim Bhalla Bheirlín sa bhliain 1989 do thurnamh an chumannachais ar fud lár agus oirthear na hEorpa. Thosaigh an turnamh sa Pholainn agus san Ungáir. Agus é ag tabhairt aghaidhe ar na sluaite a bhí ag brú siar osclaíonn rialtas na Gearmáine Thoir doirse na tire. Aontaítear an Ghearmáin i ndiaidh 40 bliana agus téann an chuid thoir di isteach san AE (Deireadh Fómhair 1990).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Féach freisin
Back to top