Euroopa Liit

Euroopa nägu muutub – Berliini müüri langemine

Euroopa nägu muutub – Berliini müüri langemine


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Euroopa nägu muutub – Berliini müüri langemine

Poola ametühing Solidarność ning selle juht Lech Walesa said pärast 1980. aasta suvel toimunud streike Gdanski dokkides üldiselt tuntuks nii Euroopas kui ka maailmas. 1981 võeti Kreeka kümnenda riigina ELi liikmeks ning viis aastat hiljem järgnesid Hispaania ja Portugal. 1986 allkirjastati ühtne Euroopa akt. See leping oli vundamendiks suurejoonelisele kuue aasta pikkusele programmile, mille raames kaotati ELi sisepiiridel kaubandustõkked ning loodi „ühtne turg“. Suur poliitiline murrang toimus 9. novembril 1989, mil lõhuti Berliini müür, Ida- ja Lääne-Saksamaa vaheline piir avati esimest korda pärast 28 aastat ning kaks Saksamaad ühinesid varsti üheks riigiks.

1980. aasta suvel nõuavad Gdanski laevatehase töölised Lech Walesa juhtimisel streigiga suuremaid õigusi. Streigid levivad üle kogu Poola. Augustis annab valitsus alla ning luuakse sõltumatu ametiühing Solidarność. Järk-järgult taastab valitsus oma võimu ning kuulutab 1981. aasta detsembris välja sõjaseisukorra, mis lõpetab Poola lühiajalise rahvavõimu. Kuid seeme on külvatud.

1. jaanuar 1981

Kreeka ühinemisega suureneb ELi liikmesriikide arv kahekohaliseks. Pärast sõjaväelise valitsuse kukutamist ja demokraatia taastamist 1974. aastal olid tingimused liiduga ühinemiseks loodud.

Liikmesriigid Liikmesriigid: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani, Ühendkuningriik.

Uus liikmesriikUus liikmesriik: Kreeka.

Kaart – ELi liikmesriigid, 1981 © Stefan Chabluk

Loetelu kõigist ELi liikmesriikidest ja nende ühinemisaastad

28. veebruar 1984

Arvutid ja automatiseerimine muudavad meie elu ja tööd. Uuenduste esirinnas püsimiseks võtab EL 1984. aastal vastu programmi Esprit, esimese paljudest uurimis- ja arendusprogrammidest, mida liit sellest ajast on rahastanud.

1. jaanuar 1986

ELiga ühinevad Hispaania ja Portugal, liikmete arv tõuseb 12ni.

Liikmesriigid Liikmesriigid: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani, ja Ühendkuningriik

Uued liikmesriigidUued liikmesriigid: Hispaania ja Portugal.

Kaart – ELi liikmesriigid, 1986 © Stefan Chabluk

Loetelu kõigist ELi liikmesriikidest ja nende ühinemisaastad

17. veebruar 1986

Ehkki tollimaksud kaotati 1968. aastal, piiriülene vabakaubandus   ELi sees siiski ei toimi, peapõhjuseks erinevused liikmesriikide seadustes. 1986. aasta ühtse Euroopa aktiga käivitatakse ulatuslik kuueaastane programm nende vastuolude lahendamiseks. Lisaks anti aktiga Euroopa Parlamendile suurem sõnaõigus ning tugevdati ELi volitusi keskkonna kaitsmisel.

15. juuni 1987

EL käivitab programmi Erasmus, mille eesmärk on toetada tudengeid, kes soovivad õppida aasta jooksul mõnes muus Euroopa riigis. Sellest ja sarnastest ELi kavadest on saanud toetust üle 2 miljoni noore.

Kommunismi kokkuvarisemist Kesk- ja Ida-Euroopas, mis sai alguse Poolas ja Ungaris, sümboliseerib Berliini müüri langemine 1989. aastal. Seistes silmitsi kodanike massilise väljarändamisega Läände, avab Ida-Saksa valitsus piirid. Enam kui 40 aasta järel on Saksamaa taas ühtne ning tema idaosa ühineb ELiga (oktoober 1990).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …
Back to top