Den Europæiske Union

Europas nye ansigt – Berlinmurens fald

Europas nye ansigt – Berlinmurens fald


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Europas nye ansigt – Berlinmurens fald

Den polske fagforening, Solidarność, og dens leder, Lech Walesa, bliver kendte navne i Europa og over hele verden efter strejkerne på skibsværftet i Gdansk i sommeren 1980. I 1981 bliver Grækenland det tiende medlem af EU, og Spanien og Portugal følger efter fem år senere. I 1986 undertegnes den europæiske fælles akt. Denne traktat danner grundlag for et omfattende seksårigt program, der skal få handelen til at flyde frit over EU’s grænser, og dermed er ‘det indre marked’ skabt. Det skaber store politiske omvæltninger, at Berlinmuren rives ned den 9. november 1989. Grænsen mellem Øst- og Vesttyskland åbnes for første gang i 28 år, og kort efter genforenes de to som ét land.

I sommeren 1980 strejker skibsværftsarbejderne i den polske by Gdansk under ledelse af Lech Walesa for at opnå flere rettigheder. Andre strejker følger over hele landet. I august giver den polske regering op og "Solidaritet" oprettes som en uafhængig fagforening. Regeringen genvinder gradvis magten og indfører militær undtagelsestilstand i december 1981. Det polske folks forsøg på at få magten bliver kortvarigt, men kimen til fremtidige forandringer er lagt.

1. januar 1981

EU når op på et tocifret medlemstal, da Grækenland tiltræder som det 10. medlem. De politiske forudsætninger for Grækenlands medlemskab har været til stede, siden militærstyret blev væltet og demokratiet genindført i 1974.

Medlemsstater Medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Storbritannienog Tyskland.

Ny medlemsstatNy medlemsstat: Grækenland.

Kort – EU’s medlemsstater, 1981 © Stefan Chabluk

Liste over alle EU-medlemslande, og hvornår de kom med i EU

28. februar 1984

Computere og automatisering er ved at ændre den måde, vi lever og arbejder på. EU er på forkant med udviklingen med Esprit-programmet i 1984, det første af mange forsknings- og udviklingsprogrammer, der siden sættes i gang.

1. januar 1986

Spanien og Portugal bliver medlemmer af EU, og antallet af medlemslande stiger til 12.

Medlemsstater Medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Storbritannien og Tyskland.

Ny medlemsstatNye medlemsstater: Portugal og Spanien.

Kort – EU’s medlemsstater, 1986 © Stefan Chabluk

Liste over alle EU-medlemslande, og hvornår de kom med i EU

17. februar 1986

Selv om tolden blev afskaffet i 1968, går det trægt med handelen på tværs af EU’s grænser. Den største hindring er forskelle i de enkelte landes regler. Med vedtagelsen af den europæiske fælles akt i 1986 iværksættes et omfattende seksårigt program, som skal løse disse problemer. Europa-Parlamentet får også mere magt, og EU får flere opgaver på miljøområdet.

15. juni 1987

EU starter Erasmus-programmet, som giver støtte til universitetsstuderende, der ønsker at studere et år i et andet land i Europa. Mere end 2 millioner unge har benyttet sig af denne og lignende EU-ordninger.

Kommunismens sammenbrud i Central- og Østeuropa, der startede i Polen og Ungarn, symboliseres ved Berlin-murens fald i 1989. Stillet over for en masseudvandring til vesten åbner den østtyske regering omsider grænserne. Tyskland genforenes efter mere end 40 år, og det tidlige Østtyskland bliver medlem af EU i oktober 1990.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top