Evropská unie

Měnící se tvář Evropy – pád Berlínské zdi

Měnící se tvář Evropy – pád Berlínské zdi


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Měnící se tvář Evropy – pád Berlínské zdi

Po stávkách v gdaňských loděnicích v létě roku 1980 jsou jména polského odborového svazu Solidarita a jeho předáka Lecha Wałęsy známá po celé Evropě i světě. V roce 1981 se Řecko stává desátým členským státem a o pět let později do EU vstupují Španělsko a Portugalsko. V roce 1986 je podepsán Jednotný evropský akt. Jedná se o smlouvu, na níž je založen rozsáhlý šestiletý program zaměřený na řešení problémů volného obchodu mezi státy EU a která tedy vytváří „jednotný trh“. 9. listopadu 1989 dochází k zásadnímu politickému zvratu, který představuje pád berlínské zdi a otevření hranice mezi východním a západním Německem poprvé po 28 letech. Brzy dojde ke znovusjednocení země.

V létě 1980 stávkují pod vedením Lecha Walesy za více práv dělníci v loděnicích v polském městě Gdaňsk. Stávky se rozšiřují po celé zemi. V srpnu se vláda vzdává a vzniká Solidarność jako nezávislá odborová organizace. Vláda postupně znovu prosadí svou moc a v prosinci 1981 vyhlásí výjimečný stav, čímž skončí krátké období, kdy se v Polsku dostal k moci lid. Semena budoucích změn však již byla zaseta.

1. leden 1981

EU dosáhne vstupem Řecka deseti členů. Od pádu vojenského režimu a znovuobnovení demokracie v roce 1974 splňuje Řecko kritéria pro vstup.

Členské státy Členské státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko a Spojené království.

Nové členské státyNový členský stát: Řecko.

Mapa - členské státy EU 1981 © Stefan Chabluk

Přehled všech členských států EU a rok, kdy se staly členy

28. únor 1984

Počítače a automatizace mění způsob života a práce. S cílem zůstat v popředí inovací přijímá v roce 1984 EU jako první z mnoha programů pro výzkum a vývoj program 'Esprit'.

1. leden 1986

Španělsko a Portugalsko vstupují do EU, její počet členů se zvyšuje na 12.

Členské státy Členské státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Řecko a Spojené království.

Nové členské státyNové členské státy: Portugalsko a Španělsko.

Mapa - členské státy EU 1986 © Stefan Chabluk

Přehled všech členských států EU a rok, kdy se staly členy

17. únor 1986

Ačkoli byla v roce 1968 zrušena vnitřní cla, obchod uvnitř EU neprobíhá bez překážek. Hlavními překážkami jsou rozdíly ve vnitrostátních předpisech. Jednotným evropským aktem z roku 1986 mají být tyto překážky v rámci rozsáhlého šestiletého programu odstraněny. Tímto aktem také získává větší váhu Evropský parlament a je posílena pravomoc EU v oblasti ochrany životního prostředí.

15. červen 1987

EU zahajuje program 'Erasmus', jenž podporuje studenty vysokých škol, kteří chtějí studovat až po dobu jednoho roku v jiné evropské zemi. Tohoto a podobných programů EU využily více než dva miliony mladých lidí.

Pád Berlínské zdi v roce 1989 je symbolem rozpadu komunistického režimu ve střední a východní Evropě, který započal v Polsku a Maďarsku. Vzhledem k masovým emigracím vlastních občanů na Západ otevírá vláda NDR hranice. Po 40 letech je Německo opět sjednoceno a jeho východní část se stává součástí EU (říjen 1990).

 

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Viz také
Back to top