Европейски съюз

Променящото се лице на Европа - падането на Берлинската стена

Променящото се лице на Европа - падането на Берлинската стена


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Променящото се лице на Европа - падането на Берлинската стена

Имената на полския профсъюз „Солидарност“ и неговия ръководител Лех Валенса стават познати на всички в Европа и по света след стачките в корабостроителницата в Гданск през лятото на 1980 г. През 1981 г. Гърция става 10-ият член на ЕС, а след 5 години в него влизат и Испания и Португалия. През 1987 г. е подписан Единният европейски акт. Това е договор, служещ за основа на мащабна 6-годишна програма, насочена към решаване на проблемите със свободната търговия в рамките на ЕС, като по този начин се създава „единния пазар“. Голяма политическа промяна настъпва на 9 ноември 1989 г., когато Берлинската стена е съборена и границата между Източна и Западна Германия е отворена за пръв път от 28 години. Това води до обединението на Германия през октомври 1990 г.

През лятото на 1980 г. работниците от корабостроителницата в полския град Гданск, водени от Лех Валенса, стачкуват с искане за повече права. В страната има и други стачки. През август правителството капитулира и е създаден независимият профсъюз „Солидарност“. Постепенно правителството си възвръща контрола и въвежда военно положение през декември 1981 г., слагайки край на краткия период на народовластие в Полша. Посяти са обаче семена за по-късно.

1 януари 1981 г.

Броят на членовете на ЕС достига двуцифрено число с влизането на Гърция в Съюза. Тя получава право да се присъедини след свалянето на военния режим и възстановяването на демокрацията през 1974 г.

Държави-членки Държави-членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия и Обединено кралство.

Нова държава-членка Нова държава-членка: Гърция.

Карта – държавите-членки на ЕС 1981 г. © Stefan Chabluk

Списък на всички страни членки на ЕС и годината на тяхното присъединяване

28 февруари 1984 г.

Компютрите и автоматизацията променят начина на живот и труд. За да остане в челните редици на иновациите, през 1984 г. ЕС приема програмата „Еспри“ - първата от редица програми за изследвания и разработки, които е финансирал оттогава до днес.

1 януари 1986 г.

Испания и Португалия влизат в ЕС, с което броят на членовете му става 12.

Държави-членки Държави-членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединеното кралство и Гърция.

Нови държави-членки Нови държави-членки: Испания и Португалия.

Карта – държавите-членки на ЕС 1986 г. © Stefan Chabluk

Списък на всички страни членки на ЕС и годината на тяхното присъединяване

17 февруари 1986 г.

Въпреки че митата са премахнати през 1968 г. търговията в рамките на ЕС не е свободна. Основните препятствия са различията в националната нормативна уредба. Единният европейски акт от 1986 г. дава начало на мащабна 6-годишна програма за решаване на тези проблеми. Актът също така увеличава правото на глас на Европейския парламент и засилва правомощията на ЕС в опазването на околната среда.

15 юни 1987 г.

ЕС поставя начало на програмата „Еразъм“ за финансиране на студенти, които искат да учат в друга европейска страна за период до 1 година. Повече от 2 млн. младежи са се възползвали от тази и подобни програми на ЕС.

Рухването на комунизма в Централна и Източна Европа, започнало в Полша и Унгария, е символизирано от падането на Берлинската стена през 1989 г. Изправено пред масово преселване на гражданите на Запад, правителството на Източна Германия отваря вратите. Германия се обединява след повече от 40 години и източната й част се присъединява към ЕС (октомври 1990 г.).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също
Back to top