Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1989

Zgodovina Evropske unije - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Španija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Februar

2

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Cowain uporabilo načelo nediskriminacije zaradi državljanstva in razsodilo, da je britanski turist, ki so ga napadli v pariški podzemni železnici, upravičen do enakega nadomestila, kot bi ga bil v tem primeru deležen francoski državljan.

Marec

13

Deseta obletnica evropskega monetarnega sistema.

April

5-6

Vmesni pregled urugvajskega kroga trgovinskih pogajanj in potrditev izhodišč za nadaljnja pogajanja.

12

Odbor pod predsedstvom Jaquesa Delorsa je pripravil poročilo o ekonomski in monetarni uniji. Evropski parlament je sprejel Deklaracijo o temeljnih pravicah in svoboščinah.

Junij

15

Zakonodajne volitve na Irskem.

15-18

Tretje neposredne volitve v Evropski parlament.

18

Zakonodajne volitve v Grčiji.
Zakonodajne volitve v Luksemburgu.

19

Za špansko pezeto je začel veljati mehanizem deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema. Evropsko denarno enoto ECU so uskladili zaradi vključitve španske pezete in portugalskega eskuda.

26-27

V Madridu v Španiji je potekalo zasedanje Evropskega sveta, na katerem so sprejeli sklepe o ekonomski in monetarni uniji, poudarili potrebo po uravnoteženosti socialnih in ekonomskih vidikov enotnega trga in izpostavili skrb za okolje kot prednostno nalogo. Sprejeli so tudi izjavi v zvezi z razmerami na Bližnjem vzhodu in Kitajski.

Julij

1

Francija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

14-16

Gospodarski vrh Zahoda v Parizu. Evropsko komisijo so zaprosili, naj prevzame koordinacijo ukrepov v podporo gospodarskemu prestrukturiranju na Poljskem in Madžarskem.

17

Avstrija je uradno zaprosila za članstvo v Evropski skupnosti.

September

6

Zakonodajne volitve na Nizozemskem.

19

V Varšavi so podpisali sporazum o gospodarskem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Poljsko.

Oktober

2

V Parizu so pripravili konferenco o avdiovizualnih dejavnostih, na kateri so Evropska komisija in 26 evropskih držav sprejele skupno izjavo, da bodo ustanovile skupino Avdiovizualna Eureka in s tesnejšim sodelovanjem podprle proizvodnjo in konkurenčnost evropskega avdiovizualnega sektorja.

29

Zakonodajne volitve v Španiji.

November

5

Zakonodajne volitve v Grčiji.

9

Padec Berlinskega zidu. Nemška demokratska republika je odprla meje.

December

8-9

V francoskem Strasbourgu je potekalo zasedanje Evropskega sveta, na katerem so sklenili, da bodo medvladno konferenco, ki naj bi pripravila dopolnitve k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in tako omogočila uvedbo ekonomske in monetarne unije, sklicali še pred letom 1990. Voditelji držav in vlad 11 držav članic so sprejeli Listino temeljnih socialnih delavskih pravic.

15

V Loméju v Togu so podpisali novo konvencijo med 69 afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (države AKP) in Evropsko gospodarsko skupnostjo.

18

V Bruslju so podpisali sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Sovjetsko zvezo.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Glej tudi
Back to top