Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1989

De geschiedenis van de Europese Unie - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Spanje neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Februari

2

In zijn arrest in de zaak Cowan spreekt het Hof van Justitie zich uit over het non-discriminatiebeginsel. Het Hof besluit dat een Brits toerist die het slachtoffer werd van een geweldmisdrijf in een Parijs metrostation, dezelfde schadeloosstelling moet krijgen als aan een Frans onderdaan zou worden toegekend.

Maart

13

Het Europees Monetair Stelsel bestaat tien jaar.

April

5/6

Het tussentijds onderzoek van de Uruguayronde wordt afgerond en er worden nieuwe onderhandelingskaders vastgelegd.

12

Het comité-Delors dient zijn verslag in over de Economische en Monetaire Unie. Het Parlement keurt de verklaring over de fundamentele rechten en vrijheden goed.

Juni

15

In Ierland worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

15-18

Voor de derde keer vinden rechtstreekse algemene verkiezingen voor het Europees Parlement plaats.

18

In Griekenland en in Luxemburg worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

19

De Spaanse peseta wordt opgenomen in het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel (EMS); de samenstelling van de ecu wordt aangepast na de opneming van de Spaanse peseta en de Portugese escudo.

26/27

De Europese Raad komt bijeen in Madrid (Spanje). Er worden conclusies aangenomen over de Economische en Monetaire Unie. De Raad onderstreept dat evenwicht tussen de sociale en de economische aspecten van de interne markt noodzakelijk is en bevestigt dat het milieu een van de belangrijkste aandachtspunten moet zijn. In het kader van de politieke samenwerking worden twee belangrijke verklaringen afgelegd met betrekking tot de toestand in het Midden-Oosten en in China.

Juli

1

Frankrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

14-16

In Parijs (Frankrijk) wordt de Westerse Economische Topconferentie gehouden. De Commissie wordt verzocht de maatregelen te coördineren in verband met het economisch herstel van Polen en Hongarije.

17

Oostenrijk verzoekt officieel om toetreding tot de Europese Gemeenschap.

September

6

In Nederland worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

19

De overeenkomst inzake handel en commerciële en economische samenwerking tussen de Gemeenschap en Polen wordt ondertekend in Warschau (Polen).

Oktober

2

In Parijs (Frankrijk) wordt een audiovisueel congres georganiseerd, dat wordt afgesloten met een gezamenlijke verklaring van 26 landen en de Commissie over het opzetten van "Eureka Audiovisueel", een programma dat gericht is op nauwere samenwerking in de audiovisuele sector ten einde de productiviteit en het concurrentievermogen van de sector te verhogen.

29

In Spanje worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

November

5

In Griekenland worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

9

De Berlijnse muur valt en de Duitse Democratische Republiek stelt haar grenzen open.

December

8/9

Op de Europese Raad in Straatsburg (Frankrijk) wordt besloten vóór 1990 een intergouvernementele conferentie bijeen te roepen die wijzigingen van het Verdrag moet opstellen met het oog op de laatste fasen van de Economische en Monetaire Unie. De staatshoofden en regeringsleiders van elf lidstaten keuren het handvest voor de sociale grondrechten van de werknemersgoed.

15

De nieuwe overeenkomst tussen de landen van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de Europese Economische Gemeenschap wordt in Lomé (Togo) ondertekend door de twaalf lidstaten en door de 69 ACS-landen.

18

In Brussel (België) wordt een overeenkomst inzake handel en commerciële en economische samenwerking tussen de Gemeenschap en de Sovjet-Unie ondertekend.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zie ook
Back to top