Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1989

Eiropas Savienības vēsture - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Janvāris

1

Spānija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Februāris

2

Spriedums lietā “Cowan”. Eiropas Kopienu Tiesa lemj par principu, ka nedrīkst diskriminēt pilsonības dēļ. Tā nolemj, ka britu tūristam, kuram uzbruka Parīzes metro, ir jāsaņem tikpat liela kompensācija, kādu šādā gadījumā saņemtu Francijas pilsonis.

Marts

13

Eiropas Monetārās sistēmas 10. gadadiena.

Aprīlis

5-6

Beidzas Urugvajas sarunu kārtas vidusposma izvērtēšana, un tiek pieņemti turpmākie sarunu noteikumi.

12

Žaka Delora komiteja sniedz ziņojumu par ekonomikas un monetāro savienību. Parlaments pieņem pamattiesību un brīvību deklarāciju.

Jūnijs

15

Īrijā notiek vispārējās vēlēšanas.

15-18

Trešo reizi notiek Eiropas Parlamenta tiešās vēlēšanas.

18

Grieķijā notiek vispārējās vēlēšanas.
Luksemburgā notiek vispārējās vēlēšanas.

19

Spānijas peseta pievienojas Eiropas Monetārās sistēmas (EMS) valūtas kursa mehānismam. Pēc Spānijas pesetas un Portugāles eskudo pievienošanās tiek koriģēts ekija sastāvs.

26-27

Madridē (Spānijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek pieņemti secinājumi par ekonomikas un monetāro savienību, uzsvērta nepieciešamība rezumēt vienotā tirgus sociālos un ekonomiskos aspektus un apliecināta vides jautājuma prioritāte. Sanāksmē tiek pieņemtas arī divas svarīgas deklarācijas par situāciju Tuvajos Austrumos un Ķīnā.

Jūlijs

1

Francija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

14-16

Parīzē (Francijā) notiek rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem. Tajā Komisija tiek lūgta koordinēt nepieciešamos pasākumus, lai sniegtu palīdzību Polijas un Ungārijas ekonomikas pārstrukturēšanā.

17

Austrija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienā.

Septembris

6

Nīderlandē notiek vispārējās vēlēšanas.

19

Varšavā (Polijā) tiek parakstīts nolīgums par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību starp Kopienu un Poliju.

Oktobris

2

Parīzē (Francijā) notiek audiovizuālā konference. Tā noslēdzas ar 26 Eiropas valstu un Komisijas kopīgu deklarāciju par organizācijas "Audiovisual Eureka" izveidi, lai, īstenojot ciešāku sadarbību, paaugstinātu Eiropas audiovizuālās nozares produktivitāti un konkurētspēju.

29

Spānijā notiek parlamenta vēlēšanas.

Novembris

5

Grieķijā notiek parlamenta vēlēšanas.

9

Krīt Berlīnes mūris. Vācijas Demokrātiskā Republika atver savas robežas.

Decembris

8-9

Strasbūrā (Francijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā nolemj līdz 1990. gadam sasaukt starpvaldību konferenci, lai izstrādātu Līguma grozījumus par ekonomikas un monetārās savienības izveides pēdējiem posmiem. 11 dalībvalstu vai to valdību vadītāji pieņem Hartu par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām.

15

Lomē (Togo) tiek parakstīta jaunā Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu un Eiropas Ekonomikas kopienas konvencija starp ES valstīm un 69 ĀKK valstīm.

18

Briselē (Beļģijā) tiek parakstīts nolīgums par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību starp Kopienu un Padomju Savienību.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Skatīt arī
Back to top