Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1989 m.

Europos Sąjungos istorija - 1989 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Ispanija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Vasaris

2 d.

Sprendimas byloje „Cowan“. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą remdamasis nediskriminavimo tautybės pagrindu principu. Paryžiaus metro užpultam britui turistui suteikta tokio pat dydžio kompensacija, kuri būtų suteikta, jei būtų užpultas Prancūzijos pilietis.

Kovas

13 d.

Europos pinigų sistemos dešimtmetis.

Balandis

5–6 d.

Baigta Urugvajaus rato laikotarpio vidurio peržiūra ir patvirtinti būsimi derybų pagrindai.

12 d.

Ž. Deloro vadovaujamas komitetas pateikė ekonominės ir pinigų sąjungos ataskaitą. Parlamentas paskelbė Pagrindinių teisių ir laisvių deklaraciją.

Birželis

15 d.

Visuotiniai rinkimai Airijoje.

15–18 d.

Trečią kartą įvyko tiesioginiai rinkimai į Europos Parlamentą.

18 d.

Visuotiniai rinkimai Graikijoje.
Visuotiniai rinkimai Liuksemburge.

19 d.

Į Europos pinigų sistemos valiutų kurso mechanizmą įtraukta Ispanijos peseta. Ekiu (ECU) vertė pakoreguota atsižvelgus į Ispanijos pesetos ir Portugalijos eskudo įtraukimą į sistemą.

26–27 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Madride (Ispanija). Patvirtintos išvados dėl ekonominės ir pinigų sąjungos, pabrėžta, kad būtina suderinti socialinius ir ekonominius bendrosios rinkos aspektus ir patvirtinta, kad aplinka turi būti prioritetinė politikos sritis. Taip pat priimtos dvi labai svarbios deklaracijos dėl padėties Artimuosiuose Rytuose ir Kinijoje.

Liepa

1 d.

Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

14–16 d.

Paryžiuje, Prancūzijoje, vyko Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais. Jo dalyviai paprašė Komisijos koordinuoti paramos ekonomikos restruktūrizacijai Lenkijoje ir Vengrijoje priemones.

17 d.

Austrija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos bendriją.

Rugsėjis

6 d.

Nyderlanduose vyko visuotiniai rinkimai.

19 d.

Varšuvoje Bendrija ir Lenkija pasirašė prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimą.

Spalis

2 d.

Paryžiuje (Prancūzija) surengta konferencija audiovizualinės politikos tema. 26 Europos šalys ir Komisija parengė bendrą deklaraciją dėl iniciatyvos „Audiovisual Eureka“, kuria buvo siekiama glaudžiau bendradarbiaujant didinti Europos garso ir vaizdo sektoriaus našumą bei konkurencingumą.

29 d.

Ispanijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

Lapkritis

5 d.

Graikijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

9 d.

Griuvo Berlyno siena. Vokietijos Demokratinė Respublika atvėrė savo sienas.

Gruodis

8–9 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Strasbūre (Prancūzija). Nuspręsta iki 1990 m. sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją siekiant iš dalies pakeisti Sutartį rengiantis galutiniam ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapui. 11 valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai priėmė Darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartiją.

15 d.

Lomėje (Togas) ES ir 69 AKR šalys pasirašė naują Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir Europos ekonominės bendrijos konvenciją.

18 d.

Briuselyje Bendrija ir Tarybų Sąjunga pasirašė susitarimą dėl prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija
Back to top