an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1989

Stair an Aontais Eorpaigh - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Eanáir

1

Téann an Spáinn i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Feabhra

2

Rialú Cowan. Rialaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar phrionsabal an neamh-idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht. Deonaíonn sí na sochair chúitimh chéanna do thurasóir Bhriotanach a ndearnadh ionsaí air ar thraein faoi thalamh Pháras, agus a dheonófaí do náisiúnach.

Márta

13

Comóradh deich mbliana de bhunú an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta.

Aibreán

5-6

Deireadh leis an athbhreithniú lár-théarma ar bhabhta Uragua agus glacadh creataí eile caibidlíochta.

12

Cuireann Coiste Delors an tuarascáil ar aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta i láthair. Glacann an Pharlaimint an Dearbhú um Chearta agus Saoirsí Bunúsacha.

Meitheamh

15

Déantar olltoghcháin in Éirinn.

15-18

Déantar toghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa den tríú huair.

18

Déantar olltoghcháin sa Ghréig.
Déantar olltoghcháin i Lucsamburg.

19

Téann an peseta Spáinneach isteach i meicníocht ráta malartaithe an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta (CEA); coigeartaítear comhdhéanamh an Aonaid Airgeadra Eorpaigh (AAE) tar éis don peseta Spáinneach agus don escudo Portaingéilise dul isteach ann.

26-27

Tionóltar Comhairle Eorpach i Maidrid na Spáinne. Glacann sí conclúidí ar aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta, cuireann sí béim ar an ngá atá le cothromaíocht a bhaint amach idir ghnéithe sóisialta agus eacnamaíochta an mhargaidh aonair agus deimhníonn sí gur saincheist den tábhacht í an comhshaol. Lena chois sin, glacann sí dhá mhórdhearbhú ar an gcor sa Mheánoirthear agus sa tSín.

Iúil

1

Téann an Fhrainc i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

14-16

Tionóltar Cruinniú Mullaigh Eacnamaíoch an Iarthair i bPáras na Fraince. Iarrann sé ar an gCoimisiún comhordú a dhéanamh ar na bearta a bheadh riachtanach chun cuidiú le hathstruchtúrú eacnamaíoch sa Pholainn agus san Ungáir.

17

Déanann an Ostair iarratas foirmiúil ar dhul isteach sa Chomhphobal Eorpach.

Meán Fómhair

6

Déantar olltoghcháin san Ísiltír.

19

Sínítear comhaontú um chomhar trádála, tráchtála agus eacnamaíocha idir an Comhphobal agus an Pholainn i Vársá na Polainne.

Deireadh Fómhair

2

Tionóltar comhdháil chlosamhairc i bPáras na Fraince. Tagann sí chun críche le dearbhú comhpháirteach, ó 26 thír de chuid na hEorpa agus ón gCoimisiún, ar bhunú "Eureka Closamhairc" chun cur le táirgiúlacht agus le hiomaíochas na hearnála closamhairc Eorpaí trí chomhar níos dlúithe.

29

Déantar toghcháin reachtacha sa Spáinn.

Samhain

5

Déantar toghcháin reachtacha sa Ghréig.

9

Leagtar Balla Bheirlín. Osclaíonn Poblacht Dhaonlathach na Gearmáine a teorainneacha.

Nollaig

8-9

Tionóltar Comhairle Eorpach i Strasbourg na Fraince. Cinneann sí comhdháil idir-rialtasach a thionóil roimh 1990 chun leasuithe a dhréachtú ar an gConradh le haghaidh na gcéimeanna deireanacha den aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta. Glacann cinn stáit nó rialtais aon Bhallstát déag an Chairt um Chearta Sóisialta Bunúsacha le haghaidh Oibrithe.

15

Sínítear an Coinbhinsiún nua idir stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) agus Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa idir tíortha an AE agus 69 dtír an ACC i Lomé, Tóga.

18

Sínítear comhaontú um thrádáil agus um chomhar tráchtála agus eacnamaíocha i mBruiséil na Beilge idir an Comhphobal agus an tAontas Sóivéadach.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Féach freisin
Back to top