Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1989

Euroopan unionin historia - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Tammikuu

1.

Espanjasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Helmikuu

2.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa Cowan. Ratkaisu koskee periaatetta syrjinnän kieltämisestä kansallisuuden perusteella. Se myöntää Pariisin metrossa pahoinpidellylle englantilaiselle turistille samanlaisen oikeuden vahingonkorvaukseen kuin Ranskan kansalaisellekin.

Maaliskuu

13.

Euroopan valuuttajärjestelmän kymmenes vuosipäivä.

Huhtikuu

5.-6.

Uruguayn kierroksen välitarkistuksen lopettaminen ja jatkoneuvottelukehysten hyväksyminen. 

12.

Delorsin komitea esittää kertomuksensa talous- ja rahaliitosta. Parlamentti hyväksyy perusoikeuksien ja -vapauksien julistuksen.

Kesäkuu

15.

Irlannissa pidetään parlamenttivaalit. 

15.-18.

Euroopan parlamentin välittömät, yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat vaalit pidetään kolmannen kerran. 

18.

Kreikassa ja Luxemburgissa pidetään parlamenttivaalit.

19.

Espanjan peseta liittyy Euroopan valuuttajärjestelmän (EVJ:n) valuuttakurssijärjestelmään; ecun koostumusta tarkistetaan Espanjan pesetan ja Portugalin escudon liittymisen jälkeen.

26.-27.

Madridissa kokoontuva Eurooppa-neuvosto vahvistaa päätelmät talous- ja rahaliitosta, painottaa yhtenäismarkkinoiden sosiaalisten ja taloudellisten näkökohtien välisen tasapainon saavuttamisen tarvetta ja vahvistaa ympäristön olevan etusijalla. Poliittisilla yhteistyömenettelyillä se hyväksyy myös kaksi keskeistä julkilausumaa Lähi-idän ja Kiinan tilanteesta.

Heinäkuu

1.

Ranskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

14.-16.

Länsimaiden taloudellinen huippukokous pidetään Pariisissa. Komissiota pyydetään koordinoimaan Puolan ja Unkarin taloudellisen rakenneuudistuksen tukemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

17.

Itävalta hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä.

Syyskuu

6.

Alankomaissa pidetään parlamenttivaalit.

19.

Yhteisön ja Puolan välinen sopimus kaupasta sekä kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä allekirjoitetaan Varsovassa. 

Lokakuu

2.

Pariisissa pidetään audiovisuaalisen alan konferenssi, joka päättyy 26 Euroopan maan ja komission yhteiseen julistukseen "Audiovisuaalisen Eurekan" perustamisesta Euroopan audiovisuaalisen alan tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi tiiviimmällä yhteistyöllä. 

29.

Espanjassa pidetään parlamenttivaalit.

Marraskuu

5.

Kreikassa pidetään parlamenttivaalit.

9.

Berliinin muuri murtuu. Saksan demokraattinen tasavalta avaa rajansa.

Joulukuu

8.-9.

Strasbourgiin kokoontunut Eurooppa-neuvosto päättää kutsua koolle hallitusten välisen konferenssin ennen vuotta 1990 laatimaan muutoksen perustamissopimukseen talous- ja rahaliiton loppuvaiheita varten. Yhdentoista jäsenvaltion valtion- tai hallituksen päämiehet hyväksyvät työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan peruskirjan. 

15.

Euroopan talousyhteisön kahdentoista jäsenvaltion sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 69 valtion (AKT-maan) välinen uusi yleissopimus allekirjoitetaan Loméssa Togossa.

18.

Yhteisön ja Neuvostoliiton välinen kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus allekirjoitetaan Brysselissä.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top