Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1989

Euroopa Liidu ajalugu - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Hispaania.

Veebruar

2

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Cowan. Otsus käsitleb kodakondsuse alusel mittediskrimineerimise põhimõtet. Briti turistil, keda rünnati Pariisi metroos, on õigus kahjuhüvitisele samaväärselt Prantsuse kodanikega.

Märts

13

Euroopa Rahasüsteemi kümnes aastapäev.

Aprill

5–6

Lõpeb Uruguay vooru vaheülevaatus. Võetakse vastu edasiste läbirääkimiste raamkava.

12

Delors’i komitee esitab aruande majandus- ja rahaliidu kohta. Euroopa Parlament võtab vastu põhiõiguste ja -vabaduste deklaratsiooni.

Juuni

15

Parlamendivalimised Iirimaal.

15–18

Kolmandad Euroopa Parlamendi otsevalimised.

18

Parlamendivalimised Kreekas.
Parlamendivalimised Luksemburgis.

19

Hispaania peseeta ühineb Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismiga. Muudetakse eküükorvi valuutakoosseisu.

26–27

Euroopa Ülemkogu kohtumine Madridis. Võetakse vastu järeldused majandus- ja rahaliidu kohta ning rõhutatakse vajadust sotsiaal-majandusliku tasakaalu järele siseturul. Keskkonnateema kinnitatakse prioriteetseks valdkonnaks. Lisaks võetakse vastu olulised deklaratsioonid Lähis-Ida ja Hiina olukorra kohta.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Prantsusmaa.

14–16

Lääneriikide majandustippkohtumine Pariisis. Tippkohtumisel palutakse Euroopa Komisjonil koordineerida Poola ja Ungari majanduslikuks ümberkorraldamiseks vajalikke meetmeid.

17

Austria esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa Ühendusega.

September

6

Parlamendivalimised Madalmaades.

19

Ühendus ja Poola kirjutavad Varssavis alla kaubandus-, äri- ja majanduskoostöö lepingule.

Oktoober

2

Audiovisuaalvaldkonna konverents Pariisis. Võetakse vastu ühisdeklaratsioon, millega Euroopa riigid ja komisjon lepivad kokku programmis „Audiovisuaalne Eureka”, et tõsta tihedama koostöö kaudu Euroopa audiovisuaalsektori tootlikkust ja konkurentsivõimet.

29

Parlamendivalimised Hispaanias.

November

5

Parlamendivalimised Kreekas.

9

Langeb Berliini müür. Saksa Demokraatliku Vabariigi piirid avanevad.

Detsember

8–9

Euroopa Ülemkogu kohtumine Strasbourgis. Tehakse otsus kutsuda enne 1990. aastat kokku valitsustevaheline konverents, et töötada välja majandus- ja rahaliidu viimaste etappide jaoks vajalikud asutamislepingu muudatused. Üheteistkümne riigi riigipead ja valitsusjuhid võtavad vastu töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta.

15

Ühenduse liikmesriigid ja 69 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riiki kirjutavad Togo pealinnas Lomés alla uuele AKV–EMÜ konventsioonile.

18

Ühendus ja Nõukogude Liit kirjutavad Brüsselis alla kaubandus-, äri- ja majanduskoostöö lepingule.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top