Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1989

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ιανουάριος

1

Η Ισπανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φεβρουάριος

2

Απόφαση Cowan. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει για την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης λόγω της εθνικότητας και χορηγεί σε βρετανό τουρίστα, ο οποίος υπέστη επίθεση στο μετρό του Παρισιού, τα ίδια δικαιώματα αποζημίωσης με αυτά που θα χορηγούσε σε γάλλο υπήκοο.

Μάρτιος

13

Δέκατη επέτειος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.

Απρίλιος

5/6

Τέλος της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Γύρου της Ουρουγουάης και έγκριση των περαιτέρω πλαισίων διαπραγμάτευσης.

12

Η Επιτροπή Delors παρουσιάζει την έκθεση σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση. Το Κοινοβούλιο εκδίδει τη Διακήρυξη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών.

Ιούνιος

15

Διεξάγονται γενικές εκλογές στην Ιρλανδία.

15-18

Οι άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιούνται για τρίτη φορά.

18

Διεξάγονται γενικές εκλογές στην Ελλάδα και στο Λουξεμβούργο.

19

Η ισπανική πεσέτα εισέρχεται στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΕΜΣ· η σύνθεση του ECU προσαρμόζεται μετά τη ένταξη της πεσέτας και του εσκούδου.

26/27

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Μαδρίτη. Εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της ενιαίας αγοράς και επιβεβαιώνει ότι το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα. Βάσει διαδικασιών πολιτικής συνεργασίας εκδίδει επίσης δύο σημαντικές δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Κίνα.

Ιούλιος

1

Η Γαλλία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

14-16

Η οικονομική διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Χωρών στο Παρίσι ζητά από την Επιτροπή να συντονίσει τα μέτρα που θα βοηθήσουν στην οικονομική αναδιάρθρωση της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.

17

Η Αυστρία υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Σεπτέμβριος

6

Διεξάγονται γενικές εκλογές στις Κάτω Χώρες.

19

Υπογραφή, στη Βαρσοβία, συμφωνίας εμπορίου και εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κοινότητας και Πολωνίας.

Οκτώβριος

2

Πραγματοποιείται οπτικοακουστική διάσκεψη στο Παρίσι, η οποία λήγει με την κοινή δήλωση 26 ευρωπαϊκών χωρών και της Επιτροπής για τη δημιουργία του "Οπτικοακουστικού Eureka" για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα μέσω στενότερης συνεργασίας.

29

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία.

Νοέμβριος

5

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα.

9

Κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας ανοίγει τα σύνορά της.

Δεκέμβριος

8/9

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Στρασβούργο. Αποφασίζει να συγκαλέσει διακυβερνητική διάσκεψη πριν από το 1990 για να συντάξει τις τροποποιήσεις της Συνθήκης για τα τελικά στάδια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 11 κρατών μελών εκδίδουν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων.

15

Υπογράφεται στη Λομέ (Τόγκο) η νέα σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και 69 χωρών ΑΚΕ.

18

Υπογράφεται στις Βρυξέλλες συμφωνία εμπορίου και εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κοινότητας και Σοβιετικής Ένωσης.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top