Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1989

Dějiny Evropské unie - 1989


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Španělsko.

Únor

2

Rozhodnutí ve věci Cowan, týkající se zákazu diskriminace založené na státní příslušnosti. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora musí britský turista napadený v pařížském metru dostat stejné odškodnění, jaké by dostal v podobném případě francouzský státní příslušník.

Březen

13

Desáté výročí Evropského měnového systému

Duben

5–6

Je dokončeno hodnocení uruguyaského kola v polovině jeho odboí a schválení další strategie vyjednávání.

12

Delorsův výbor předkládá zprávu o hospodářské a měnové unii. Evropský parlament přijímá Deklaraci základních práv a svobod.

Červen

15

Všeobecné volby v Irsku

15–18

Potřetí se konají přímé volby do Evropského parlamentu.

18

Všeobecné volby v Řecku
Všeobecné volby v Lucembursku

19

Španělská peseta vstupuje do mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému (EMS). V souvislosti se vstupem španělské pesety a portugalského escuda se upravuje složení ECU.

26–27

Zasedání Evropské rady v Madridu. Rada přijímá závěry o hospodářské a měnové unii, zdůrazňuje potřebu vyváženosti mezi sociálními a hospodářskými aspekty jednotného trhu a potvrzuje, že životní prostředí představuje přednostní otázku. Přijímá rovněž dvě zásadní prohlášení k situaci na Středním východě a v Číně.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Francie.

14–16

Hospodářský summit západních států v Paříži. Účastníci žádají Komisi, aby koordinovala nutná opatření na podporu hospodářské restrukturalizace v Polsku a Maďarsku.

17

Rakousko podává žádost o členství v Evropském společenství.

Září

6

Všeobecné volby v Nizozemsku

19

Ve Varšavě je podepsána dohoda o obchodu a o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Společenstvím a Polskem.

Říjen

2

Audiovizuální konference v Paříži. Na závěr konference je vydáno společné prohlášení 26 evropských zemí a Komise o iniciativě Audiovizuální Eureka, která má pomoci zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví díky těsnější spolupráci.

29

Parlamentní volby ve Španělsku

Listopad

5

Parlamentní volby v Řecku

9

Pád Berlínské zdi. Německá demokratická republika otevírá své hranice.

Prosinec

8–9

Zasedání Evropské rady ve Štrasburku. Rada rozhoduje o svolání mezivládní konference před rokem 1990 pověřené vypracováním návrhu změn Smlouvy nutných pro závěrečnou etapu hospodářské a měnové unie. Hlavy států a vlád 11 členských států přijímají Chartu základních sociálních práv pracovníků.

15

V Lomé, hlavním městě afrického státu Togo, je podepsána nová úmluva AKT–EHS mezi 69 africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a zeměmi Evropského hospodářského společenství.

18

V Bruselu je podepsána dohoda o obchodu a o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Společenstvím a Sovětským svazem.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Viz také
Back to top