Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1988

Zgodovina Evropske unije - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Nemčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Februar

2

Na ministrskem srečanju v Bruslju med Evropsko skupnostjo, državami članicami in članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) so govorili o notranjem trgu.

11-13

Evropski svet je na zasedanju v Bruslju potrdil vse sklepe v zvezi z Enotnim evropskim aktom: Nova meja za Evropo.

Marec

29

Evropska komisija je objavila rezultate študije „Evropa 1992: splošni izziv“, ki jo je na njeno zahtevo izvedla skupina neodvisnih strokovnjakov in s katero so ocenili prednosti enotnega trga.

April

24 (in 8/5)

Predsedniške volitve v Franciji.

Maj

10

Zakonodajne volitve na Danskem.

Junij

5 in 12

Zakonodajne volitve v Franciji.

14

Evropska komisija je Evropskemu svetu poslala zeleno knjigo „Avtorske pravice in tehnologija – takojšnje ukrepanje“.

15

Evropska skupnost je podpisala sporazum o sodelovanju s članicami Sveta za sodelovanje zalivskih držav; objavili so tudi skupno politično izjavo.

19-21

Gospodarski vrh Zahoda v Torontu v Kanadi.

27-28

Zasedanje Evropskega sveta v Hannovru v Nemčiji. Poudarili so pomen socialnih vidikov uresničevanja ciljev za leto 1992, razpravljali o okoljskih vprašanjih in imenovali odbor za uvedbo monetarne unije. Dogovorili so se tudi, da bodo Jaquesa Delorsa ponovno imenovali za predsednika Evropske komisije.

Julij

1

Grčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Veljati je začel medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in novem proračunskem postopku, ki so ga odobrili junija.

September

26

V Bruslju so podpisali sporazum o gospodarskem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Madžarsko. Evropski svet je sprejel izjavo v zvezi z ameriško zakonodajo o trgovini in konkurenčnosti (zakon o trgovini), v kateri je izrazil pomisleke v zvezi s protekcionističnim vidikom zakona.

Oktober

7

Evopska skupnost je ratificirala Dunajsko konvencijo o varstvu ozonskega plašča.

12-13

Začetek pogajanj o obnovitvi konvencije med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami in Evropsko gospodarsko skupnostjo.

24

Evropski svet je sprejel sklep o ustanovitvi prvostopenjskega sodišča Evropskih skupnosti.

December

2-3

Evropski svet je na zasedanju v Rodosu v Grčiji ocenil napredek v pripravah na novo pogodbo leta 1992, poudaril pomen varstva okolja in potrebo po razvijanju avdiovizualnih dejavnosti v Evropi.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Glej tudi: 
Back to top