Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1988

Istoria Uniunii Europene - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ianuarie

1

Germania preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

Februarie

2

La Bruxelles (Belgia) este organizată o reuniune ministerială privind piaţa internă, la care participă Comunitatea şi statele membre ale Comunităţii şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS).

11-13

La Bruxelles are loc o reuniune a Consiliului European. Se ajunge la un acord privind concluziile dosarului „Actul Unic: o nouă frontieră pentru Europa”.

Martie

29

Comisia publică rezultatele studiului „Europa 1992 - Provocarea globală”, comandat unui grup de experţi independenţi, pentru a evalua avantajele pieţei unice.

Aprilie

24 şi 8/5

În Franţa sunt organizate alegeri prezidenţiale.

Mai

10

În Danemarca sunt organizate alegeri legislative.

Iunie

5 şi 12

În Franţa sunt organizate alegeri legislative.

14

Comisia prezintă Consiliului European o carte verde intitulată „Drepturile de autor şi provocarea tehnologiei - Aspecte legate de drepturile de autor care necesită măsuri imediate”.

15

Este semnat un acord de cooperare între Comunitate şi membrii Consiliului de cooperare pentru statele arabe din zona Golfului; este publicată o declaraţie politică comună.

19-21

La Toronto (Canada) este organizat un summit economic occidental.

27-28

La Hanovra (Germania) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta subliniază importanţa aspectelor sociale ale îndeplinirii obiectivelor din 1992, exprimă preocupări legate de mediu şi desemnează un comitet care să traseze calea către uniunea monetară; de asemenea, îl desemnează din nou pe Jacques Delors în funcţia de preşedinte al Comisiei.

Iulie

1

Grecia preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. Intră în vigoare acordul interinstituţional privind disciplina bugetară şi îmbunătăţirea procedurii bugetare (aprobat în iunie).

Septembrie

26

La Bruxelles este semnat un acord de cooperare economică şi comercială între Comunitate şi Ungaria. Consiliul European adoptă o declaraţie privind legea americană în materie de comerţ şi concurenţă („Trade Act”), în care îşi exprimă preocupările privind posibilul caracter protecţionist al legii.

Octombrie

7

Comunitatea ratifică Convenţia de la Viena pivind protecţia stratului de ozon.

12-13

Deschiderea negocierilor privind reînnoirea convenţiei Comunitatea Economică Europeană - statele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP).

24

Consiliul European adoptă o decizie de instituire a unui tribunal de primă instanţă al Comunităţilor Europene.

Decembrie

2-3

La Rodos (Grecia) are loc o reuniune a Consiliului European. Sunt evaluate progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor pentru 1992, subliniindu-se importanţa măsurilor vizând protecţia mediului şi rolul dezvoltării capacităţii audiovizuale în Europa.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Alte linkuri: 
Back to top