Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1988

De geschiedenis van de Europese Unie - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Duitsland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Februari

2

In Brussel (België) wordt een ministervergadering van de Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) gehouden, die gewijd is aan de interne markt.

11-13

De Europese Raad komt in Brussel bijeen. Er wordt overeenstemming bereikt over alle conclusies met betrekking tot het dossier "De Europese Akte: een nieuwe grens voor Europa".

Maart

29

De Commissie maakt de resultaten bekend van de studie "Europa 1992 - een totale uitdaging", die zij door een groep onafhankelijke deskundigen heeft doen verrichten om de voordelen van de interne markt te evalueren.

April

24 en 8/5

In Frankrijk worden presidentsverkiezingen gehouden.

Mei

10

In Denemarken vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

Juni

5 en 12

In Frankrijk vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

14

De Commissie stuurt de Raad een Groenboek over het auteursrecht en de technologische uitdaging.

15

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de leden van de raad voor samenwerking van de Arabische Golfstaten wordt ondertekend en een gezamenlijke politieke verklaring wordt bekendgemaakt.

19-21

In Toronto (Canada) wordt een economische topconferentie van de westerse landen georganiseerd.

25

De Gemeenschap en de Raad voor Wederzijdse Economische Bijstand (RWEB) ondertekenen een gezamenlijke verklaring, waarbij officiële betrekkingen tussen de beide partijen worden ingesteld.

27/28

De Europese Raad komt bijeen in Hannover (Duitsland). Zij wijst op het belang van de sociale aspecten van de vooruitgang op weg naar de doelstellingen van 1992 en toont zich bezorgd over de gevaren die het milieu bedreigen. Er wordt een comité aangesteld dat concrete maatregelen moet voorstellen die naar de monetaire unie kunnen leiden. Voorts wordt besloten het mandaat van Jacques Delors als voorzitter van de Commissie te verlengen.

Juli

1

Griekenland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. Het Interinstitutioneel Akkoord inzake begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure, dat in juni werd goedgekeurd, treedt in werking.

September

26

In Brussel (België) wordt een overeenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Gemeenschap en Hongarije ondertekend. De Raad geeft in een verklaring over de Amerikaanse wet inzake handel en concurrentievermogen ("Trade Act") uiting aan zijn bezorgdheid over het protectionistische karakter van deze wet.

Oktober

12/13

De onderhandelingen over de verlenging van de Overeenkomst tussen de landen van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de Europese Economische Gemeenschap gaan van start.

17

De Gemeenschap ratificeert het Verdrag van Wenen betreffende de bescherming van de ozonlaag.

24

De Raad stelt het besluit vast tot oprichting van het gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen.

December

2/3

De Europese Raad komt bijeen op Rhodos (Griekenland). Zij maakt de balans op van de vooruitgang die is geboekt bij de totstandbrenging van de interne markt. Voorts wordt de nadruk gelegd op het belang van de werkzaamheden op het gebied van de milieubescherming en van de ontwikkeling van de Europese audiovisuelesector.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zie ook: