Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1988

Eiropas Savienības vēsture - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Janvāris

1

Vācija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Februāris

2

Briselē (Beļģijā) notiek ministru līmeņa sanāksme starp Kopienu, tās dalībvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm, lai apspriestu iekšējā tirgus jautājumus.

11-13

Briselē notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek panākta vienošanās par visiem secinājumiem saistībā ar dokumentu "Vienotais akts: jaunas robežas Eiropā".

Marts

29

Komisija publicē pētījuma "Eiropa 1992 — galvenie uzdevumi" rezultātus. Šo pētījumu pēc Komisijas pieprasījuma veica neatkarīgu ekspertu komanda, lai novērtētu vienotā tirgus priekšrocības.

Aprīlis

24 un 8/5

Francijā notiek prezidenta vēlēšanas.

Maijs

10

Dānijā notiek parlamenta vēlēšanas.

Jūnijs

5 un 12

Francijā notiek parlamenta vēlēšanas.

14

Komisija iesniedz Eiropadomei Zaļo grāmatu "Autortiesības un tehnoloģiju uzdevumi. Neatliekami autortiesību jautājumi".

15

Kopiena un Persijas līča Arābu valstu sadarbības padomes hartas dalībvalstis paraksta sadarbības nolīgumu un publicē kopīgu politisko deklarāciju.

19-21

Toronto (Kanādā) notiek rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem.

27-28

Hannoverē (Vācijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek uzsvērta sociālo aspektu nozīme, tuvojoties 1992. gada mērķiem, aplūkoti vides jautājumi, iecelta komiteja, kas vadīs virzību uz monetāro savienību, kā arī panākta vienošanās par Žaka Delora atkārtotu iecelšanu Komisijas priekšsēdētāja amatā.

Jūlijs

1

Grieķija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Stājas spēkā jūnijā apstiprinātais iestāžu līgums par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu.

Septembris

26

Briselē tiek parakstīts nolīgums par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību starp Kopienu un Ungāriju. Eiropadome pieņem deklarāciju par ASV tirdzniecības un konkurētspējas likumu (Tirdzniecības aktu). Tā pauž bažas par šā likuma iespējām īstenot protekcionisma politiku.

Oktobris

7

Kopiena ratificē Vīnes Konvenciju par ozona slāņa aizsardzību.

12-13

Tiek atklātas sarunas par Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu un Eiropas Ekonomikas kopienas konvencijas atjaunošanu.

24

Eiropadome pieņem lēmumu izveidot Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesu.

Decembris

2-3

Rodā (Grieķijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek novērtēts progress ceļā uz 1992. gada mērķu sasniegšanu, uzsverot vides aizsardzības darba nozīmi un to, cik svarīgi ir attīstīt Eiropas spējas audiovizuālajā jomā.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Skatīt arī: 
Back to top