Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1988 m.

Europos Sąjungos istorija - 1988 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Vokietija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Vasaris

2 d.

Bendrijos, jos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) ministrų lygmens susitikimas Briuselyje (Belgija), per kurį aptarti vidaus rinkos klausimai.

11–13 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje. Sutarta dėl visų su Suvestiniu Europos aktu susijusių aspektų.

Kovas

29 d.

Komisija paskelbė tyrimo „Europa 1992 m. Bendrieji uždaviniai“, kurio tikslas buvo įvertinti bendrosios rinkos pranašumus, rezultatus. Jį atliko nepriklausomų ekspertų grupė Komisijos užsakymu.

Balandis

Balandžio 24 d. ir gegužės 8 d.

Prancūzijoje vyko prezidento rinkimai

Gegužė

10 d.

Danijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

Birželis

5 d. ir 12 d.

Prancūzijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

14 d.

Komisija Europos Vadovų Tarybai pateikė Žaliąją knygą „Autorių teisės ir su technologijomis susiję uždaviniai. Autorių teisių klausimus reikia spręsti nedelsiant“.

15 d.

Bendrija ir Persijos įlankos arabų valstybių bendradarbiavimo tarybos valstybės narės pasirašė bendradarbiavimo susitarimą; paskelbta bendra politinė deklaracija.

19–21 d.

Toronte, Kanadoje, vyko Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais.

27–28 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Hanoveryje (Vokietija). Jame pažymėta pažangos siekiant 1992 metams užsibrėžtų tikslų socialinių aspektų svarba, išreikštas susirūpinimas dėl aplinkos ir paskirtas pinigų sąjungos kūrimo komitetas; taip pat sutarta Žaką Delorą paskirti dar vienai kadencijai Komisijos pirmininku.

Liepa

1 d.

Graikija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Įsigaliojo birželį patvirtintas tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžeto disciplinos ir biudžeto procedūros patobulinimo.

Rugsėjis

26 d.

Briuselyje Bendrija ir Vengrija pasirašė prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimą. Europos Vadovų Taryba paskelbė deklaraciją dėl Amerikos prekybos ir konkurencingumo įstatymo (Prekybos akto). Ji išreiškė susirūpinimą dėl galimo šio įstatymo protekcionistinio poveikio.

Spalis

7 d.

Bendrija ratifikavo Vienos konvenciją dėl ozono sluoksnio apsaugos.

12–13 d.

Prasidėjo derybos dėl Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių ir Europos ekonominės bendrijos konvencijos atnaujinimo.

24 d.

Europos Vadovų Taryba priėmė sprendimą, kuriuo įsteigtas Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas.

Gruodis

2–3 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Rodo mieste (Graikija). Apžvelgta pažanga, padaryta siekiant 1992 metams užsibrėžtų tikslų, ir pabrėžta aplinkos apsaugos bei Europos audiovizualinių pajėgumų plėtimo veiklos svarba.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija: 
Back to top