an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1988

Stair an Aontais Eorpaigh - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Eanáir

1

Téann an Ghearmáin i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Feabhra

2

Tionóltar cruinniú aireachta idir an Comhphobal, a Bhallstáit agus Comhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) i mBruiséil na Beilge, chun an margadh inmheánach a phlé. ag

11-13

Tionóltar Comhairle Eorpach sa Bhruiséil. Tagann sí ar chomhaontú ar gach conclúid a bhaineann leis an sainchomhad "An Ionstraim Aonair: Teorainn nua don Eoraip".

Márta

29

Foilsíonn an Coimisiún torthaí "An Eoraip 1992 – An dúshlán ginearálta", staidéar a rinne grúpa saineolaithe seachtracha ar iarratas ón gCoimisiún chun buntáistí an mhargaidh aonair a mheasúnú.

Aibreán

24 agus 8/5

Déantar toghcháin uachtaránachta sa Fhrainc.

Bealtaine

10

Déantar toghcháin reachtacha sa Danmhairg.

Meitheamh

5 agus 12

Déantar toghcháin reachtacha sa Fhrainc.

14

Cuireann an Coimisiún Páipéar Uaine dar teideal "Cóipcheart agus dúshlán na teicneolaíochta – Saincheisteanna cóipchirt ar gá gníomh láithreach maidir leo" faoi bhráid na Comhairle Eorpaí.

15

Sínítear comhaontú comhair idir an Comhphobal agus comhaltaí Chomhairle Comhair na Murascaille; foilsítear comhdhearbhú polaitiúil.

19-21

Tionóltar Cruinniú Mullaigh Eacnamaíoch an Iarthair i Toronto, Ceanada.

27-28

Tionóltar Comhairle Eorpach i Hanover na Gearmáine. Cuireann sí béim ar thábhacht na ngnéithe sóisialta den dul chun cinn i leith spriocanna na bliana 1992, cuireann sí údair imní comhshaoil os ard agus ceapann sí coiste as a dtiocfaidh aontas airgeadaíochta; comhaontaíonn sí chomh maith Jacques Delors a athainmniú mar Uachtarán an Choimisiúin.

Iúil

1

Téann an Ghréig i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Tagann an comhaontú idir-institiúideach ar smacht buiséadach agus ar fheabhsú an nós imeachta buiséadaigh, a formheasadh i mí an Mheithimh, i bhfeidhm.

Meán Fómhair

26

Sínítear comhaontú um chomhar trádála agus eacnamaíochta sa Bhruiséil idir an Comhphobal agus an Ungáir. Glacann an Chomhairle Eorpach dearbhú maidir le dlí Mheiriceá ar thrádáil agus ar iomaíochas ("An tAcht Trádála"). Léiríonn an Chomhairle go bhfuil imní uirthi go bhféadfadh an dlí a bheith cosantach.

Deireadh Fómhair

7

Daingníonn an Comhphobal Coinbhinsiún Vín um Chosaint an Chisil Ózóin.

12-13

Osclaítear caibidlíocht le haghaidh athnuachan an choinbhinsiúin idir Stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) agus Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa.

24

Glacann an Chomhairle Eorpach cinneadh ag bunú Chúirt Chéadchéime na gComhphobal Eorpach.

Nollaig

2-3

Tionóltar Comhairle Eorpach i Ródas na Gréige. Cuireann sí san áireamh gach dul chun cinn a rinneadh i leith na bliana 1992, ag cur béime ar thábhacht na hoibre ar chaomhnú an chomhshaoil agus ar fhorbairt chumas closamhairc na hEorpa.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Féach freisin
Back to top