Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1988

Euroopan unionin historia - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Tammikuu

1.

Saksan liittotasavallasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Helmikuu

2.

Euroopan yhteisön, sen jäsenvaltioiden ja Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA:n) valtioiden välinen ministerikokous kokoontuu Brysselissä keskustelemaan sisämarkkinoista. 

11.-13.

Brysselissä kokoontuva Eurooppa-neuvosto pääsee sopimukseen kaikista "Yhtenäisasiakirja: uusi raja Euroopalle" -asiakirjaa koskevista päätelmistä.

Maaliskuu

29.

Komissio julkaisee riippumattomien asiantuntijoiden sisämarkkinoiden hyötyjen arvioimiseksi komission pyynnöstä tekemän tutkimuksen "Eurooppa 1992 - kokonaisvaltainen haaste" tulokset. 

Huhtikuu

24.4. ja 8.5

Ranskassa pidetään presidentinvaalit.

Toukokuu

10.

Tanskassa pidetään parlamenttivaalit.

Kesäkuu

5. ja 12.

Ranskassa pidetään parlamenttivaalit. 19.-21. Länsimaiden taloudellinen huippukokous pidetään Torontossa Kanadassa. 

14.

Komissio esittelee neuvostolle tekijänoikeuksia, teknologian haasteita ja välittömiä toimia edellyttäviä tekijänoikeuskysymyksiä käsittelevän vihreän kirjan. 

15.

Yhteisön ja Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston jäsenten välinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan; yhteinen poliittinen julistus julkaistaan.

25.

Allekirjoitetaan yhteinen julistus, jolla luodaan yhteisön ja Keskinäisen taloudellisen avun neuvoston (SEV:n) viralliset suhteet.

27.-28.

Hannoverissa kokoontuva Eurooppa-neuvosto painottaa sosiaalisten näkökohtien merkitystä vuoden 1992 tavoitteisiin pääsemiseksi, tuo julki ympäristöä uhkaavat vaarat ja nimittää komitean valmistelemaan rahaliittoa; lisäksi se päättää nimittää Jacques Delorsin uudelleen komission puheenjohtajaksi. 

Heinäkuu

1.

Kreikasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Kesäkuussa hyväksytty toimielinten välinen sopimus budjettikurista ja budjettimenettelyn kehittämisestä tulee voimaan. 

Syyskuu

26.

Yhteisön ja Unkarin välinen kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus allekirjoitetaan Brysselissä. Neuvosto antaa julistuksen Amerikan yhdysvaltojen kauppaa ja kilpailukykyä koskevasta laista ("Trade Act") ja tuo julki huolensa lain protektionistisista vaikutuksista. 

Lokakuu

7.

Yhteisö ratifioi otsonikerroksen suojelemista koskevan Wienin yleissopimuksen. 

12.-13.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maiden) ja Euroopan talousyhteisön välisen yleissopimuksen uusimiseen tähtäävät neuvottelut aloitetaan. 

24.

Neuvosto tekee päätöksen Euroopan yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta. 

Joulukuu

2.-3.

Rodoksessa kokoontuva Eurooppa-neuvosto arvioi vuoteen 1992 tähtäävää kehitystä painottaen ympäristönsuojelun merkitystä ja Euroopan audiovisuaalisen alan voimavarojen kehittämisen tärkeyttä.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Ks. myös: 
Back to top