Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1988

Euroopa Liidu ajalugu - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Saksamaa.

Veebruar

2

Ühenduse, selle liikmesriikide ning Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide kohtumine Brüsselis. Kõne all on siseturg.

11–13

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Ülemkogu jõuab kokkuleppele dokumendi „Ühtne Euroopa akt: Euroopa uus piir” kõigis järeldustes.

Märts

29

Komisjon avaldab uurimuse „Euroopa 1992 – kõikehaarav väljakutse” tulemused. Siseturu eeliseid käsitleva uurimuse koostas komisjoni soovil sõltumatu eksperdirühm.

Aprill

24/4 ja 8/5

Presidendivalimised Prantsusmaal.

Mai

10

Parlamendivalimised Taanis.

Juuni

5 ja 12

Parlamendivalimised Prantsusmaal.

14

Komisjon esitab Euroopa Ülemkogule rohelise raamatu „Autoriõigus ja tehnoloogiaalane väljakutse – viivitamatut meetmete võtmist nõudvad autoriõiguse küsimused”.

15

Kirjutatakse alla ühenduse ja Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu liikmesriikide koostöölepingule. Avaldatakse poliitiline ühisdeklaratsioon.

19–21

Lääneriikide majandustippkohtumine Torontos.

27–28

Euroopa Ülemkogu kohtumine Saksamaal Hannoveris. Rõhutatakse 1992. aasta eesmärkide saavutamise sotsiaalsete aspektide tähtsust ning avaldatakse muret keskkonna pärast. Määratakse ametisse rahaliitu käsitlev komitee ning komisjoni presidendiks taasnimetatakse Jacques Delors.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Itaalia. Jõustub juunis heakskiidetud institutsioonidevaheline eelarvemenetluse täiustamist ja eelarvedistsipliini käsitlev kokkulepe.

September

26

Ühendus ja Ungari kirjutavad Brüsselis alla kaubandus- ja majanduskoostööd käsitlevale lepingule. Euroopa Ülemkogu võtab vastu deklaratsiooni USA kaubandus- ja konkurentsiseaduse („Trade Act”) kohta. Väljendatakse muret selle võimaliku protektsionistliku mõju pärast.

Oktoober

7

Ühendus ratifitseerib osoonikihi kaitse Viini konventsiooni.

12–13

Algavad EMP ja Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide konventsiooni uuendamise läbirääkimised.

24

Euroopa Ülemkogu võtab vastu otsuse Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu loomise kohta.

Detsember

2–3

Euroopa Ülemkogu kohtumine Rhodosel. Arutatakse 1992. aastaks seatud eesmärkide saavutamist, rõhutades keskkonnakaitse tähtsust ning Euroopa audiovisuaalse suutlikkuse väljaarendamise olulisust.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …: 
Back to top