Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1988

Dějiny Evropské unie - 1988


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Německo.

Únor

2

Jednání na úrovni ministrů mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) v Bruselu věnované otázkám vnitřního trhu.

11–13

Zasedání Evropské rady v Bruselu. V Radě souhlasí se všemi závěry týkajícími dokumentu „Jednotný akt: nová hranice pro Evropu".

Březen

29

Komise zveřejňuje závěry studie s názvem „Evropa 1992 – všeobecná výzva“, kterou vypracovala na její žádost skupina nezávislých odborníků s cílem posoudit přednosti jednotného trhu.

Duben

24 a 8/5

Prezidentské volby ve Francii

Květen

10

Parlamentní volby v Dánsku

Červen

5 a 12

Parlamentní volby ve Francii

14

Komise předkládá Evropské radě „Zelenou knihu o autorském právu a o technologické výzvě – problémy autorského práva vyžadující bezprostřední akci“.

15

Podpis dohody o spolupráci mezi Společenstvím a členy Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu provázený vydáním společného politického prohlášení.

19–21

Hospodářský summit západních států v kanadském Torontu

27–28

Zasedání Evropské rady v německém Hanoveru. Rada zdůrazňuje význam sociálních otázek na cestě k cílům roku 1992, vyslovuje se k problematice životního prostředí a jmenuje výbor pověřený dosažením měnové unie. Jmenuje také znovu Jacquesa Delorse předsedou Komise.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Řecko. V platnost vstupuje interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu, které byly schváleny v červnu.

Září

26

V Bruselu je podepsána dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Společenstvím a Maďarskem. Evropská rada přijímá prohlášení k americkému zákonu o obchodu a hospodářské soutěži (tzv. Trade Act). Vyjadřuje v něm obavy ohledně možného protekcionismu vyplývajícího z tohoto zákona.

Říjen

7

Společenství ratifikuje Vídeňskou úmluvu o ochraně ozonové vrstvy.

12–13

Zahájení jednání o obnovení úmluvy mezi skupinou afrických, karibských a tichomořských států (AKT) a Evropským hospodářským společenstvím.

24

Evropská rada přijímá rozhodnutí o zřízení Soudu prvního stupně Evropských společenství.

Prosinec

2–3

Zasedání Evropské rady na řeckém Rhodu. Rada hodnotí, jakých pokroků bylo dosaženo na cestě k cílům roku 1992, zdůrazňuje důležitost práce v oblasti ochrany životního prostředí a význam rozvoje audiovizuálních kapacit Evropy.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Viz také
Back to top