Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1988 r.

Историята на Европейския съюз - 1988 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Германия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Февруари

2

В Брюксел, Белгия, се провежда министерска среща между Общността, нейните държави-членки и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), на която се обсъжда вътрешният пазар.

11-13

В Брюксел се провежда заседание на Европейския съвет. На него се постига споразумение относно всички заключения, свързани с досието „Единният акт – нова граница за Европа“.

Март

29

Комисията публикува резултатите от „Европа 1992 – всеобщото предизвикателство“ – проучване за оценяване на предимствата на единния пазар, проведено по нейна поръчка от група независими експерти.

Април

24 и 8/5

Във Франция се провеждат президентски избори.

Май

10

В Дания се провеждат парламентарни избори.

Юни

5 и 12

Във Франция се провеждат парламентарни избори.

14

Комисията представя на Европейския съвет Зелена книга със заглавие „Авторско право и предизвикателствата на технологията – проблеми, свързани с авторското право, изискващи незабавни действия“.

15

Подписва се споразумение за сътрудничество между Общността и членовете на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Залива. Публикува се съвместна политическа декларация.

19-21

В Торонто, Канада, се провежда среща на високо равнище за икономиката на Запада.

27-28

В Хановер, Германия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се подчертава значимостта на социалните аспекти на напредъка към целите, поставени за 1992 г., повдигат се екологични въпроси и се назначава комитет, който да ръководи паричния съюз. Постига се също така споразумение за повторно назначаване на Жак Делор за председател на Комисията.

Юли

1

Гърция поема председателството на Съвета на Европейските общности. Влиза в сила междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и усъвършенстването на бюджетната процедура, одобрено през юни.

Септември

26

В Брюксел се подписва споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Общността и Унгария. Европейският съвет приема декларация относно американския Закон за търговията и конкурентоспособността („Законът за търговията“). В нея се изразяват опасения относно възможностите за протекционизъм, произтичащи от закона.

Октомври

7

Общността ратифицира Конвенцията от Виена за защита на озоновия слой.

12-13

Започват преговорите за подновяване на конвенцията Африка, Карибски и Тихоокеанския басейн (АКТБ) – Европейска икономическа общност.

24

Европейският съвет приема решение за създаване на Първоинстанционен съд на Европейските общности.

Декември

2-3

В Родос, Гърция, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се разглежда напредъкът към изпълнение на целите за 1992 г., като се подчертава значението на работата в областта на опазването на околната среда и колко важно е да бъде развит аудиовизуалният капацитет на Европа.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също: 
Back to top