Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1987

Europeiska unionens historia - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Belgien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

20

Lord Henry Plumb väljs till ny talman i Europaparlamentet.

25

Riksdagsval i Tyskland.

Februari

17

Parlamentsval i Irland.

Mars

25

I Rom högtidlighålls trettioårsdagen av undertecknandet av Romfördragen.

April

14

Den turkiska regeringen ansöker formellt om medlemskap i EG.

Maj

13

Spaniens riksbank undertecknar en överenskommelse om anslutning till EMS.

26

Folkomröstningen i Irland om ratificeringen av Enhetsakten leder till att den irländska författningen ändras så att denna ratificering kan ske och så att Irland kan deponera ratificeringsinstrumenten.

Juni

8-10

G7-toppmöte i Venedig.

10

Europaparlamentsval i Spanien.

11

Parlamentsval i Förenade kungariket.

14

Parlamentsval i Italien.

29-30

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel. Olika aspekter av meddelandet om Enhetsakten diskuteras.

Juli

1

Danmark övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Enhetsakten träder i kraft.

19

Europaparlamentsval och nationellt parlamentsval i Portugal.

20

Rådet ändrar sina egna stadgar om omröstningsförfarandet. Förutom att ordföranden på eget initiativ kan begära omröstning måste han göra detsamma om ett sådant initiativ tas av en ledamot av rådet eller av kommissionen, under förutsättning att detta initiativ samlar en majoritet bland ledamöterna av rådet.

September

8

Riksdagsval i Danmark.

12

Ekonomi- och finansministrarna antar åtgärder för att stärka EMS.

28

Rådet antar 1987-1991 års ramprogram om forskning och teknisk utveckling.

November

10

Portugals riksbank undertecknar en överenskommelse om anslutning till EMS.

December

4-5

Europeiska rådet sammanträder i Köpenhamn. Det beslutar att i februari 1988 fortsätta granskningen av de olika aspekterna av planen för Enhetsaktens genomförande.

13

Parlamentsval i Belgien.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se också: 
Back to top