Európska únia

História Európskej únie - 1987

História Európskej únie - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Belgicko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

20.

Lord Henry Plumb je zvolený za nového predsedu Parlamentu.

25.

V Spolkovej republike Nemecko sa konajú parlamentné voľby.

Február

17.

V Írsku sa konajú parlamentné voľby.

Marec

25.

V Ríme (Taliansko) sa konajú oficiálne oslavy 30. výročia podpísania Rímskych zmlúv.

Apríl

14.

Turecká vláda formálne požiadala o vstup do Európskych spoločenstiev.

Máj

13.

Španielska národná banka podpisuje dohodu o vstupe do Európskeho menového systému.

26.

V nadväznosti na výsledky referenda o ratifikácii Jednotného európskeho aktu, ktoré sa konalo v Írsku, sa mení a dopĺňa írska ústava s cieľom umožniť Írsku ratifikovať Jednotný európsky akt a uložiť ratifikačné dokumenty.

Jún

8. - 10.

V Benátkach (Taliansko) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín.

10.

V Španielsku sa konajú voľby do Európskeho parlamentu.

11.

V Spojenom kráľovstve sa konajú parlamentné voľby.

14.

V Taliansku sa konajú parlamentné voľby.

29. - 30.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Skúmajú sa na ňom rôzne aspekty Jednotného európskeho aktu.

Júl

1.

Dánsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Jednotný európsky akt nadobúda platnosť.

19.

V Portugalsku sa konajú voľby do Európskeho parlamentu a do národného parlamentu.

20.

Rada upravuje svoje vnútorné predpisy, pokiaľ ide o iniciovanie hlasovacieho postupu. Predseda Rady musí okrem začatia hlasovacieho postupu z vlastnej iniciatívy začať tento postup z iniciatívy člena Rady alebo Komisie, za predpokladu, že to schváli väčšina členov Rady.

September

8.

V Dánsku sa konajú parlamentné voľby.

12.

Ministri hospodárstva a financií prijímajú viaceré opatrenia na posilnenie Európskeho menového systému (EMS).

28.

Rada prijíma rámcový program o výskume a technickom rozvoji na obdobie rokov 1987 - 1991.

November

10.

Portugalská národná banka podpisuje dohodu o vstupe do Európskeho menového systému (EMS).

December

4. - 5.

V Kodani (Dánsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prijalo sa ňom rozhodnutie pokračovať v skúmaní rôznych aspektov plánu na uvedenie Jednotného európskeho aktu do platnosti. Toto skúmanie sa má začať vo februári 1988.

13.

V Belgicku sa konajú parlamentné voľby.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...: 
Back to top