Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1987

Historia Unii Europejskiej - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Belgia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

20

Lord Henry Plumb zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu.

25

Wybory parlamentarne w Republice Federalnej Niemiec.

Luty

17

Wybory parlamentarne w Irlandii.

Marzec

25

W Rzymie we Włoszech odbywają się oficjalne obchody z okazji 30 rocznicy podpisania traktatów rzymskich.

Kwiecień

14

Turecki rząd składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Maj

13

Bank Hiszpanii podpisuje porozumienie o przystąpieniu do Europejskiego Systemu Walutowego.

26

W związku z wynikiem referendum w sprawie ratyfikacji Jednolitego Aktu Europejskiego w Irlandii wprowadzone zostają zmiany w irlandzkiej konstytucji, tak aby Irlandia mogła ratyfikować Jednolity Akt i złożyć dokumenty ratyfikacyjne.

Czerwiec

8-10

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Wenecji we Włoszech.

10

Wybory europejskie w Hiszpanii.

11

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii.

14

Wybory parlamentarne we Włoszech.

29-30

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Rada analizuje różne aspekty Jednolitego Aktu Europejskiego.

Lipiec

1

Dania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wchodzi w życie Jednolity Akt Europejski.

19

Wybory europejskie i parlamentarne w Portugalii.

20

Rada zmienia swój regulamin wewnętrzny w odniesieniu do uruchamiania procedury głosowania. Poza uruchamianiem głosowania z własnej inicjatywy przewodniczący Rady zobowiązany jest rozpocząć głosowanie na wniosek członka Rady lub Komisji, pod warunkiem uzyskania zgody większości członków Rady.

Wrzesień

8

Wybory parlamentarne w Danii.

12

Ministrowie gospodarki i finansów przyjmują szereg środków mających na celu wzmocnienie Europejskiego Systemu Walutowego (ESW).

28

Rada przyjmuje program ramowy w obszarze badań i rozwoju technologicznego na lata 1987–1981.

Listopad

10

Bank Portugalii podpisuje porozumienie o przystąpieniu do Europejskiego Systemu Walutowego (ESW).

Grudzień

4-5

Posiedzenie Rady Europejskiej w Kopenhadze w Danii. Rada podejmuje decyzję o kontynuacji w lutym 1988 r. analizy różnych aspektów planu wprowadzania w życie Jednolitego Aktu.

13

Wybory parlamentarne w Belgii.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top