Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1987

De geschiedenis van de Europese Unie - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

België neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

20

Lord Henry Plumb wordt verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement.

25

In de Bondsrepubliek Duitsland vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

Februari

17

In Ierland vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

Maart

9/20

Zevende Conferentie van de Verenigde Naties over handel en ontwikkeling (UNCTAD) in Genève,  Zwitserland.

25

In Rome (Italië) wordt de dertigste verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome officieel gevierd.

April

14

De Turkse regering dient een formeel verzoek in om toetreding tot de Europese Gemeenschappen.

Mei

13

De Bank van Spanje ondertekent een akkoord waardoor Spanje tot het Europees Monetair Stelsel toetreedt.

26

Na het gunstige resultaat van het Ierse referendum over de Europese Akte wordt de Ierse grondwet gewijzigd om de ratificatie van de Europese Akte en het neerleggen van de oorkonden mogelijk te maken.

Juni

8-10

In Venetië (Italië) vindt een Westerse economische topconferentie plaats.

10

In Spanje worden Europese verkiezingen gehouden.

11

In het Verenigd Koninkrijk vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

14

In Italië vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

29/30

De Europese Raad komt bijeen in Brussel (België) en onderzoekt de verschillende aspecten van de mededeling van de Commissie over de Europese Akte.

Juli

1

Denemarken neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. De Europese Akte treedt in werking.

19

In Portugal worden Europese en nationale verkiezingen gehouden.

20

De Raad wijzigt zijn intern reglement wat betreft het inleiden van de stemprocedure. De voorzitter kan de stemprocedure op eigen initiatief inleiden, maar is voortaan ook verplicht dat te doen op initiatief van een lid van de Raad of van de Commissie, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de Raad daarmee instemt.

September

8

In Denemarken vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

12

De ministers van Economische zaken en Financiën stellen maatregelen vast tot versterking van het Europees Monetair Stelsel (EMS).

28

Het kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling voor 1987-1991 wordt door de Raad goedgekeurd.

November

10

De Bank van Portugal ondertekent een akkoord waardoor Portugal officieel tot het Europees Monetair Stelsel toetreedt.

December

4/5

De Europese Raad komt bijeen in Kopenhagen, Denemarken. Besloten wordt dat het onderzoek naar de voorstellen van de Commissie betreffende de Europese Akte in februari 1988 zal worden voortgezet.

13

In België vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zie ook: 
Back to top