Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1987

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jannar

1

Il-Belġju jassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

20

Lord Henry Plumb jiġi elett bħala l-President il-ġdid tal-Parlament.

25

Elezzjonijiet leġiżlattivi fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

Frar

17

Elezzjonijiet leġiżlattivi fl-Irlanda.

Marzu

25

F'Ruma, l-Italja, issir ċelebrazzjoni uffiċjali għat-30 anniversarju tal-iffirmar tat-Trattati ta' Ruma.

April

14

Il-gvern Tork japplika formalment sabiex jissieħeb fil-Komunitajiet Ewropej.

Mejju

13

Il-Bank ta' Spanja jiffirma ftehim sabiex jissieħeb fis-Sistema Monetarja Ewropea.

26

Wara r-riżultati tar-referendum dwar ir-ratifika tal-Att Waħdieni Ewropew li sar fl-Irlanda, il-kostituzzjoni Irlandiża tiġi emendata sabiex tippermetti lill-Irlanda tirratifika l-Att Waħdieni u tiddepożita l-istrumenti tar-ratifika.

Ġunju

8-10

Samit Ekonomiku tal-Punent f'Venezja, l-Italja.

10

Elezzjonijiet Ewropej fi Spanja.

11

Elezzjonijiet leġiżlattivi fir-Renju Unit.

14

Elezzjonijiet leġiżlattivi fl-Italja.

29-30

Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Belġju. Dan jeżamina d-diversi aspetti tal-Att Waħdieni Ewropew.

Lulju

1

Id-Danimarka tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej. Jidħol fis-seħħ l-Att Waħdieni Ewropew.

19

Elezzjonijiet Ewropej u leġiżlattivi fil-Portugall.

20

Il-Kunsill jimmodifika r-regolamenti interni tiegħu fir-rigward tal-bidu tal-proċedura tal-vot. Minbarra li jiftaħ proċedura tal-vot fuq inizjattiva tiegħu, il-President tal-Kunsill irid jiftaħha fuq inizjattiva ta' Membru tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, bil-kundizzjoni li jkun hemm il-qbil tal-maġġoranza tal-Membri tal-Kunsill.

Settembru

8

Elezzjonijiet leġiżlattivi fid-Danimarka.

12

Il-ministri għall-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji jadottaw diversi miżuri sabiex isaħħu s-Sistema Monetarja Ewropea (EMS).

28

Il-Kunsill jadotta l-programm ta' qafas dwar ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku għas-snin 1987-1991.

Novembru

10

Il-Bank tal-Portugall jiffirma ftehim sabiex jissieħeb fis-Sistema Monetarja Ewropea (EMS).

Diċembru

4-5

Kunsill Ewropew ġewwa Kopenħagen, fid-Danimarka. Dan jiddeċiedi li jkompli jeżamina, fi Frar 1988, id-diversi aspetti tal-pjan sabiex jagħti effett lill-Att Waħdieni.

13

Elezzjonijiet leġiżlattivi fil-Belġju.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Ara wkoll: 
Back to top