Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1987

Eiropas Savienības vēsture - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Janvāris

1

Beļģija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

20

Par Parlamenta jauno priekšsēdētāju tiek ievēlēts lords Henrijs Plambs.

25

Vācijas Federatīvajā Republikā notiek Bundestāga vēlēšanas.

Februāris

17

Īrijā notiek parlamenta vēlēšanas.

Marts

25

Romā (Itālijā) tiek oficiāli atzīmēta Romas līgumu parakstīšanas 30. gadadiena.

Aprīlis

14

Turcijas valdība iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

Maijs

13

Spānijas Banka paraksta vienošanos par pievienošanos Eiropas Monetārajai sistēmai.

26

Ņemot vērā rezultātus, kas iegūti Īrijas referendumā par Vienotā Eiropas akta ratifikāciju, tiek grozīta Īrijas konstitūcija, lai Īrija varētu ratificēt Vienoto Eiropas aktu un nodot glabāšanā ratifikācijas instrumentus.

Jūnijs

8-10

Venēcijā (Itālijā) notiek rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem.

10

Spānijā notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

11

Apvienotajā Karalistē notiek parlamenta vēlēšanas.

14

Itālijā notiek parlamenta vēlēšanas.

29-30

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek pārrunāti dažādi Vienotā Eiropas akta aspekti.

Jūlijs

1

Dānija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Stājas spēkā Vienotais Eiropas akts.

19

Portugālē notiek Eiropas Parlamenta un nacionālā parlamenta vēlēšanas.

20

Padome groza savus iekšējos noteikumus attiecībā uz balsošanas procedūras uzsākšanu. Padomes priekšsēdētājam balsošanas procedūra jāatklāj ne tikai pēc savas, bet arī pēc Padomes vai Komisijas locekļa iniciatīvas, ja vien lielākā daļa Padomes locekļu tam piekrīt.

Septembris

8

Dānijā notiek parlamenta vēlēšanas.

12

Ekonomikas un finanšu lietu ministri pieņem vairākus pasākumus Eiropas Monetārās sistēmas (EMS) stiprināšanai.

28

Padome pieņem pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammu 1987.–1991. gadam.

Novembris

10

Portugāles Banka paraksta vienošanos par pievienošanos Eiropas Monetārajai sistēmai (EMS).

Decembris

4-5

Kopenhāgenā (Dānijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā nolemj 1988. gada februārī turpināt izskatīt dažādus aspektus Vienotā Eiropas akta īstenošanas plānā.

13

Beļģijā notiek parlamenta vēlēšanas.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Skatīt arī
Back to top