Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1987 m.

Europos Sąjungos istorija - 1987 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Belgija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

20 d.

Lordas Henris Plumbas išrinktas naujuoju Parlamento pirmininku.

25 d.

Įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

Vasaris

17 d.

Įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai Airijoje.

Kovas

25 d.

Romoje (Italija) oficialiai pažymėtas Romos sutarties pasirašymo trisdešimtmetis.

Balandis

14 d.

Turkijos vyriausybė pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Bendrijas.

Gegužė

13 d.

Ispanijos bankas pasirašė prisijungimo prie Europos pinigų sistemos susitarimą.

26 d.

Atsižvelgus į Airijoje surengto referendumo dėl Suvestinio Europos akto ratifikavimo rezultatus, Airijos konstitucija buvo iš dalies pakeista taip, kad būtų galima ratifikuoti Suvestinį aktą ir deponuoti ratifikavimo instrumentus.

Birželis

8–10 d.

Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais Venecijoje (Italija).

10 d.

Ispanijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

11 d.

Jungtinėje Karalystėje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

14 d.

Italijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

29–30 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Apsvarstyti įvairūs Suvestinio Europos akto aspektai.

Liepa

1 d.

Danija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Įsigaliojo Suvestinis Europos aktas.

19 d.

Portugalijoje vyko Europos Parlamento narių ir nacionalinės įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

20 d.

Taryba pakeitė vidaus taisykles dėl balsavimo procedūros pradėjimo. Tarybos pirmininkas balsavimo procedūrą gali pradėti savo iniciatyva. Be to, jis privalo ją pradėti Tarybos arba Komisijos nario iniciatyva, jei tam pritaria Tarybos narių dauguma.

Rugsėjis

8 d.

Danijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

12 d.

Ekonomikos ir finansų reikalų ministrai patvirtino keletą Europos pinigų sistemos stiprinimo priemonių.

28 d.

Taryba patvirtino 1987–1991 m. mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pamatinę programą.

Lapkritis

10 d.

Portugalijos bankas pasirašė prisijungimo prie Europos pinigų sistemos susitarimą.

Gruodis

4–5 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Kopenhagoje (Danija). Nuspręsta 1988 m. vasario mėnesį toliau analizuoti įvairius Suvestinio akto įsigaliojimo plano aspektus.

13 d.

Belgijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija
Back to top