an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1987

Stair an Aontais Eorpaigh - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Eanáir

1

Téann an Bheilg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

20

Toghtar an Tiarna Henry Plumb mar uachtarán nua ar an bParlaimint.

25

Déantar toghcháin reachtacha i bPoblacht Chónaidhme na Gearmáine.

Feabhra

17

Déantar toghcháin reachtacha in Éirinn.

Márta

25

Ceiliúrtar go hoifigiúil sa Róimh, an Iodáil comóradh tríocha bliain de shíniú Chonarthaí na Róimhe.

Aibreán

14

Déanann an Tuirc iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Chomhphobail Eorpacha.

Bealtaine

13

Síníonn Banc na Spáinne comhaontú chun dul isteach sa Chóras Eorpach Airgeadaíochta.

26

Tar éis thorthaí an reifrinn in Éirinn ar dhaingniú na hIonstraime Eorpaí Aonair, leasaítear bunreacht na hÉireann ionas gur féidir le hÉirinn an Ionstraim Eorpach Aonair a dhaingniú agus na hionstraimí daingniúcháin a thaisceadh.

Meitheamh

8-10

Tionóltar Cruinniú Mullaigh Eacnamaíoch an Iarthair i Veinéis na hIodáile.

10

Déantar toghcháin Eorpacha sa Spáinn.

11

Déantar toghcháin reachtacha sa Ríocht Aontaithe.

14

Déantar toghcháin reachtacha san Iodáil.

29-30

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Scrúdaíonn sí gnéithe éagsúla den Ionstraim Eorpach Aonair.

Iúil

1

Téann an Danmhairg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Tagann an Ionstraim Eorpach Aonair i bhfeidhm.

19

Déantar toghcháin Eorpacha agus reachtacha sa Phortaingéil.

20

Mionathraíonn an Chomhairle a rialacháin inmheánacha chomh fada agus a bhaineann siad le tús a chur leis an nós imeachta vótála. Le cois nós imeachta vótála a oscailt ar a chonlán féin, ní mór d'Uachtarán na Comhairle é a oscailt ar chonlán Bhall den Chomhairle nó den Choimisiún, ar choinníoll go dtoilíonn formhór Bhaill na Comhairle.

Meán Fómhair

8

Déantar toghcháin reachtacha sa Danmhairg.

12

Glacann na hairí gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais roinnt beart chun an Córas Eorpach Airgeadaíochta (CEA) a neartú.

28

Glacann an Chomhairle creat-chlár um thaighde agus fhorbairt teicneolaíochta 1987-1991.

Samhain

10

Síníonn Banc na Portaingéile comhaontú chun dul isteach sa Chóras Eorpach Airgeadaíochta (CEA).

Nollaig

4-5

Tionóltar Comhairle Eorpach i gCóbanhávan na Danmhairge. Cinneann si leanúint leis an scrúdú, i bhFeabhra 1988, ar ghnéithe difriúla den phlean chun éifeacht a thabhairt don Ionstraim Aonair.

13

Déantar toghcháin reachtacha sa Bheilg.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Féach freisin: 
Back to top