Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1987

Euroopan unionin historia - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Tammikuu

1.

Belgiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

20.

Henry Plumb valitaan Euroopan parlamentin puhemieheksi.

25.

Saksan liittotasavallassa pidetään parlamenttivaalit.

Helmikuu

17.

Irlannissa pidetään parlamenttivaalit.

Maaliskuu

25.

Rooman sopimuksen allekirjoittamisen virallinen 30-vuotisjuhla pidetään Roomassa.

Huhtikuu

14.

Turkin hallitus hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä.

Toukokuu

13.

Espanjan keskuspankki allekirjoittaa sopimuksen liittymisestä Euroopan valuuttajärjestelmään. 

26.

Euroopan yhtenäisasiakirjan ratifiointia koskevan Irlannissa järjestetyn kansanäänestyksen tuloksen johdosta Irlannin perustuslakia muutetaan siten, että Irlanti voi ratifioida yhtenäisasiakirjan ja tallettaa ratifioimisasiakirjat.

Kesäkuu

8.-10.

Länsimaiden taloudellinen huippukokous pidetään Venetsiassa.

10.

Espanjassa pidetään Euroopan parlamentin vaalit.

11.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidetään parlamenttivaalit.

14.

Italiassa pidetään parlamenttivaalit. 

29.-30.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä. Se käsittelee yhtenäisasiakirjasta tiedottamisen eri näkökohtia.

Heinäkuu

1.

Tanskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Euroopan yhtenäisasiakirja tulee voimaan. 

19.

Portugalissa pidetään parlamenttivaalit ja Euroopan parlamentin vaalit. 

20.

Neuvosto muuttaa äänestysmenettelyn käynnistämistä koskevia sisäisiä sääntöjään. Paitsi omasta aloitteestaan neuvoston puheenjohtaja on velvollinen toimittamaan äänestyksen myös neuvoston jäsenen tai komission aloitteesta edellyttäen, että neuvoston jäsenten enemmistö kannattaa sitä.

Syyskuu

8.

Tanskassa pidetään parlamenttivaalit.

12.

Talous- ja valtiovarainministerit ottavat käyttöön Euroopan valuuttajärjestelmän (EVJ:n) vahvistamistoimet.

28.

Neuvosto hyväksyy tutkimuksen ja teknologisen kehityksen puiteohjelman vuosiksi 1987-1991.

Marraskuu

10.

Portugalin keskuspankki allekirjoittaa sopimuksen Euroopan valuuttajärjestöön liittymisestä. 

Joulukuu

4.-5.

Kööpenhaminassa kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää jatkaa Yhtenäisasiakirjan tehostamissuunnitelman eri näkökohtien tutkimista helmikuussa 1988. 

13.

Belgiassa pidetään parlamenttivaalit.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top