Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1987

Euroopa Liidu ajalugu - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Belgia.

20

Euroopa Parlamendi uueks presidendiks valitakse lord Henry Plumb.

25

Parlamendivalimised Saksamaa Liitvabariigis.

Veebruar

17

Parlamendivalimised Iirimaal.

Märts

25

Roomas tähistatakse pidulikult Rooma lepingute sõlmimise 30. aastapäeva.

Aprill

14

Türgi valitsus esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

Mai

13

Hispaania keskpank kirjutab alla Euroopa Rahasüsteemiga ühinemise kokkuleppele.

26

Rahvahääletus Iirimaal ühtse Euroopa akti ratifitseerimiseks. Rahvahääletuse tulemusel muudetakse Iirimaa põhiseadust, et akt ratifitseerida ja anda hoiule ratifitseerimiskirjad.

Juuni

8–10

Lääneriikide majandustippkohtumine Veneetsias.

10

Euroopa Parlamendi valimised Hispaanias.

11

Parlamendivalimised Ühendkuningriigis.

14

Parlamendivalimised Itaalias.

29–30

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Arutatakse ühtse Euroopa aktiga seotud küsimusi.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Taani. Jõustub ühtne Euroopa akt.

19

Parlamendi- ja Euroopa Parlamendi valimised Portugalis.

20

Nõukogu muudab hääletusmenetluse käivitamist käsitlevaid sise-eeskirju. Lisaks sellele, et nõukogu eesistuja võib käivitada hääletuse omal algatusel, peab ta selle käivitama komisjoni või ühe nõukogu liikme taotlusel, kui seda toetab nõukogu liikmete enamus.

September

8

Parlamendivalimised Taanis.

12

Majandus- ja rahandusministrid võtavad vastu mitmed meetmed Euroopa Rahasüsteemi tugevdamiseks.

28

Nõukogu võtab vastu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi aastateks 1987–1991.

November

10

Portugali keskpank kirjutab alla Euroopa Rahasüsteemiga ühinemise kokkuleppele.

Detsember

4–5

Euroopa Ülemkogu kohtumine Kopenhaagenis. Tehakse otsus jätkata 1988. aasta veebruaris ühtse Euroopa akti rakendamiskava eri aspektide uurimist.

13

Parlamendivalimised Belgias.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …
Back to top