Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1987

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ιανουάριος

1

Το Βέλγιο αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

20

Ο Λόρδος Henry Plumb εκλέγεται νέος Πρόεδρος του Κοινοβουλίου.

25

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Φεβρουάριος

17

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ιρλανδία.

Μάρτιος

25

Επίσημος εορτασμός, στη Ρώμη, της 30ής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης.

Απρίλιος

14

Η τουρκική κυβέρνηση υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Μάιος

13

Η Τράπεζα της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα.

26

Μετά από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για την επικύρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης που διεξήχθη στην Ιρλανδία, τροποποιείται το ιρλανδικό σύνταγμα ώστε να επιτραπεί στην Ιρλανδία να επικυρώσει την Ενιαία Πράξη και να καταθέσει τα έγγραφα κύρωσης.

Ιούνιος

8-10

Πραγματοποιείται στη Βενετία οικονομική διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Χωρών.

10

Διεξάγονται ευρωπαϊκές εκλογές στην Ισπανία.

11

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

14

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία.

29-30

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Εξετάζει τις διάφορες πτυχές της ανακοίνωσης σχετικά με την ενιαία πράξη.

Ιούλιος

1

Η Δανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Τίθεται σε ισχύ η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

19

Διεξάγονται βουλευτικές και ευρωπαϊκές εκλογές στη Πορτογαλία.

20

Το Συμβούλιο τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του όσον αφορά την έναρξη διαδικασίας ψηφοφορίας. Εκτός από την έναρξη διαδικασίας ψηφοφορίας με δική του πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να θέσει ένα ζήτημα σε ψηφοφορία μετά από πρωτοβουλία μέλους του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου.

Σεπτέμβριος

8

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη Δανία.

12

Οι Υπουργοί Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων εγκρίνουν μέτρα για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ).

28

Το Συμβούλιο εγκρίνει το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 1987-1991.

Νοέμβριος

10

Η Τράπεζα της Πορτογαλίας υπογράφει συμφωνία ένταξης στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ).

Δεκέμβριος

4/5

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Κοπεγχάγη (Δανία). Αποφασίζει να συνεχίσει, τον Φεβρουάριο 1988, την εξέταση των διαφόρων πτυχών του σχεδίου για τη θέση σε ισχύ της ενιαίας πράξης.

13

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στο Βέλγιο.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top