Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1987

Den Europæiske Unions historie - 1987


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Belgien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

20

Lord Henry Plumb blev valgt til formand for Parlamentet.

25

Valg i Forbundsrepublikken Tyskland.

Februar

17

Parlamentsvalg i Irland.

Marts

25

30-års dagen for Rom-traktatens underskrivelse blev højtideligholdt i Rom.

April

14

Den tyrkiske regering søgte officielt om medlemskab af De Europæiske Fællesskaber.

Maj

13

Den spanske centralbank undertegnede en aftale om Spaniens optagelse i Det Europæiske Monetære System (EMS).

26

Efter at der ved en folkeafstemning var blevet stemt ja til Den Europæiske Fælles Akt, ændrede Irland sin forfatning, så det blev muligt at ratificere Fællesakten og deponere ratifikationsinstrumenterne.

Juni

8-10

De vestlige lande holdt økonomisk topmøde i Venedig.

10

Valg til Europa-Parlamentet i Spanien.

11

Parlamentsvalg i Det Forenede Kongerige.

14

Parlamentsvalg i Italien.

29-30

Det Europæiske Råd holdt møde i Bruxelles, hvor det drøftede de forskellige aspekter af Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af Den Fælles Akt.

Juli

1

Danmark overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Den Europæiske Fælles Akt trådte i kraft.

19

Valg i Portugal til både Europa-Parlamentet og det nationale parlament.

20

Rådet ændrede sin forretningsorden, så det ikke kun er formanden, der kan tage initiativ til en afstemning, men også et andet medlem af Rådet eller Kommissionen, dog forudsat at et flertal af Rådets medlemmer støtter ønsket om en afstemning.

September

8

lketingsvalg i Danmark.

12

Rådet (finans- og økonomiministrene) vedtog en række foranstaltninger, som skulle styrke Det Europæiske Monetære System (EMS).

28

Rådet vedtog rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling for 1987-91.

November

10

Den portugisiske centralbank undertegnede en aftale om Portugals optagelse i Det Europæiske Monetære System (EMS).

December

4-5

På Det Europæiske Råds møde i København blev det besluttet at indkalde til et møde i februar 1988, hvor man skulle fortsætte drøftelserne af de forskellige aspekter af gennemførelsen af Den Fælles Akt.

13

Parlamentsvalg i Belgien.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top