Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1987 r.

Историята на Европейския съюз - 1987 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Белгия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

20

Лорд Хенри Плам е новоизбраният председател на Европейския парламент.

25

Във Федерална република Германия се провеждат парламентарни избори.

Февруари

17

В Ирландия се провеждат парламентарни избори.

Март

25

В Рим, Италия, се чества официално тридесетата годишнина от подписването на Договорите от Рим.

Април

14

Турското правителство официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

Май

13

Централната банка на Испания подписва споразумение за присъединяване към Европейската парична система.

26

Като следствие от проведения в Ирландия референдум за Единния европейски акт, ирландската конституция е изменена, за да се даде възможност на Ирландия да ратифицира Единния акт и да депозира документите по ратифицирането.

Юни

8-10

Във Венеция, Италия, се провежда Среща на високо равнище за икономиката на Запада.

10

В Испания се провеждат избори за Европейския парламент.

11

В Обединеното кралство се провеждат парламентарни избори.

14

В Италия се провеждат парламентарни избори.

29-30

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се разглеждат различни аспекти на Единния европейски акт.

Юли

1

Дания поема председателството на Съвета на Европейските общности. Влиза в сила Единният европейски акт.

19

В Португалия се провеждат избори за Европейски парламент и парламентарни избори.

20

Съветът изменя своя вътрешен правилник по отношение на задействането на процедурата за гласуване. Освен че открива процедура по своя собствена инициатива, председателят на Съвета трябва да я открива и по инициатива на член на Съвета или на Комисията, при условие че мнозинството от членовете на Съвета са съгласни.

Септември

8

В Дания се провеждат парламентарни избори.

12

Министрите на икономиката и финансовите въпроси приемат няколко мерки за укрепване на Европейската парична система (ЕПС).

28

Съветът приема рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие за периода 1987-1991 г.

Ноември

10

Централната банка на Португалия подписва споразумение за присъединяване към Европейската парична система (ЕПС).

Декември

4-5

В Копенхаген, Дания, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се решава през февруари 1988 г. да се продължи разглеждането на различни аспекти от плана за прилагане на Единния акт.

13

В Белгия се провеждат парламентарни избори.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също: 
Back to top