Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1986

Europeiska unionens historia - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Nederländerna övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Spanien och Portugal blir medlemmar i EG.

26-16/2

Presidentval i Portugal.

Februari

17 och 28

Enhetsakten, som innebär en ändring av Romfördraget, undertecknas i Luxemburg och Haag.

26

I EG-domstolens dom i Marshall-målet skärps kraven på lika behandling av kvinnor och män. Detta gäller också reglerna vid uppsägningar.

Mars

16

Parlamentsval i Frankrike.

April

30

EG-domstolens dom i Nouvelles Frontières-målet slår fast att EEG-fördragets regler, inklusive konkurrensreglerna, gäller även för lufttransporter.

Maj

1

Den tredje AVS-EEG-konventionen (med länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet) som undertecknades i Togos huvudstad Lomé den 8 december 1984, träder i kraft.

4-6

G7-toppmöte i Tokyo.

21

Parlamentsval i Nederländerna.

29

Europaflaggan antas av EG-institutionerna och hissas för första gången framför Berlaymont-byggnaden. Samtidigt spelas Europahymnen.

Juni

11

Europaparlamentet, rådet och kommissionen undertecknar en gemensam deklaration mot rasism och främlingsfientlighet.

22

Parlamentsval i Spanien.

26-27

Europeiska rådet sammanträder i Haag.

Juli

1

Storbritannien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

September

15-20

I Punta del Este i Uruguay når ministrar från 92 länder fram till en överenskommelse om en ny runda multinationella handelsförhandlingar (Uruguayrundan).

December

5-6

Europeiska rådet sammanträder i London. Man diskuterar terrorism, illegal invandring och narkotikahandel.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se också
Back to top