Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1986

Zgodovina Evropske unije - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Nizozemska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Španija in Portugalska postaneta članici evropske povezave.

26

Predsedniške volitve na Portugalskem.

Februar

17 in 28

V Luxembourgu in Haagu so podpisali Enotni evropski akt, ki spreminja ustanovno Rimsko pogodbo.

26

Sodišče Evropskih skupnosti. je v zadevi Marshall uporabilo načelo enakega obravnavanja žensk in moških, ki velja tudi pri odpuščanju delavcev.

Marec

16

Zakonodajne volitve v Franciji.

April

30

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Nouvelles Frontières razsodilo, da določbe iz ustanovnih pogodb, tudi v zvezi s konkurenčnostjo, veljajo za letalski promet.

Maj

1

Začela je veljati tretja konvencija, ki so jo 8. decembra 1984 v Loméju v državi Togo podpisale afriške, karibske in pacifiške države ter Evropska gospodarska skupnost.

4-6

Gospodarski vrh Zahoda v Tokiju na Japonskem.

21

Zakonodajne volitve na Nizozemskem.

29

Pred stavbo Evropske komisije v Bruslju so ob zvokih evropske himne prvič dvignili evropsko zastavo, o kateri so se dogovorile institucije Evropske skupnosti.

Junij

11

Evropski parlament, Svet in Komisija so podpisali skupno izjavo o boju proti rasizmu in ksenofobiji.

22

Zakonodajne volitve v Španiji.

26-27

Zasedanje Evropskega sveta v Haagu na Nizozemskem.

Julij

1

Združeno kraljestvo je prevzelo predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

September

15-20

Ministri 92 držav z vsega sveta so se v Punti del Este v Urugvaju dogovorili o novem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj (urugvajski krog pogajanj).

December

23

Zasedanje Evropskega sveta v Londonu. Največ pozornosti so namenili boju proti terorizmu, nezakonitemu priseljevanju in trgovanju z mamili.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Glej tudi
Back to top