Európska únia

História Európskej únie - 1986

História Európskej únie - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Holandsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Španielsko a Portugalsko vstupujú do Európskych spoločenstiev.

26.

V Portugalsku sa konajú prezidentské voľby.

Február

17. a 28.

V Luxemburgu a Haagu sa podpisuje Jednotný európsky akt, ktorým sa upravuje Rímska zmluva.

26.

Rozsudok vo veci Marshall. Európsky súdny dvor presnejšie vymedzuje zásadu rovnakého zaobchádzania medzi ženami a mužmi vrátane politiky prepúšťania zo zamestnania.

Marec

16.

Vo Francúzsku sa konajú parlamentné voľby.

Apríl

30.

Rozsudok vo veci Nouvelles Frontières. Európsky súdny dvor rozhodol, že pravidlá zmlúv vrátane pravidiel hospodárskej súťaže sa vzťahujú na oblasť leteckej dopravy.

Máj

1.

Nadobúda platnosť tretí dohovor AKT - EHS, podpísaný v Lomé (Togo) 8. decembra 1984.

4. - 6.

V Tokiu (Japonsko) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín.

21.

V Holandsku sa konajú parlamentné voľby.

29.

Európska vlajka, prijatá inštitúciami Spoločenstva, je prvýkrát vztýčená pred budovou Berlaymont za zvukov európskej hymny.

Jún

11.

Parlament, Rada a Komisia podpisujú spoločné vyhlásenie proti rasizmu a xenofóbii.

22.

V Španielsku sa konajú parlamentné voľby.

26. - 27.

V Haagu (Holandsko) sa koná zasadnutie Európskej rady.

Júl

1.

Spojené kráľovstvo preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

September

15. - 20.

V Punta del Este (Uruguaj) ministri 92 štátov schválili nové kolo mnohostranných obchodných rokovaní (Uruguajské kolo).

December

23.

V Londýne (Spojené kráľovstvo) sa koná zasadnutie Európskej rady. Podrobne sa na ňom analyzuje boj proti terorizmu, nelegálne prisťahovalectvo a obchod s drogami.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...
Back to top