Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1986

Historia Unii Europejskiej - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Hiszpania i Portugalia przystępują do Wspólnot Europejskich.

26

Wybory prezydenckie w Portugalii.

Luty

17 i 28

Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego zmieniającego traktat rzymski w Luksemburgu i w Hadze.

26

Orzeczenie w sprawie Marshall. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnia zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, również w kontekście polityki zwolnień z pracy.

Marzec

16

Wybory parlamentarne we Francji.

Kwiecień

30

Orzeczenie w sprawie Nouvelles Frontières. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że postanowienia Traktatów, również w obszarze konkurencji, mają zastosowanie w dziedzinie transportu lotniczego.

Maj

1

Wejście w życie trzeciej konwencji EWG-AKP podpisanej w Lome w Togo dnia 8 grudnia 1984 r.

4-6

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Tokio w Japonii.

21

Wybory parlamentarne w Holandii.

29

Flaga europejska przyjęta przez instytucje Wspólnoty zostaje po raz pierwszy wywieszona przed budynkiem Berlaymont przy muzyce hymnu europejskiego.

Czerwiec

11

Parlament, Rada i Komisja podpisują wspólną deklarację przeciwko rasizmowi i ksenofobii.

22

Wybory parlamentarne w Hiszpanii.

26-27

Posiedzenie Rady Europejskiej w Hadze w Holandii.

Lipiec

1

Wielka Brytania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Wrzesień

15-20

W Punta del Este w Urugwaju ministrowie 92 krajów podejmują decyzję o rozpoczęciu nowej rundy wielostronnych negocjacji handlowych (runda urugwajska).

Grudzień

23

Posiedzenie Rady Europejskiej w Londynie w Wielkiej Brytanii. Rada zajmuje się szczegółowo walką z terroryzmem, nielegalną imigracją i handlem narkotykami.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top