Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1986

De geschiedenis van de Europese Unie - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Nederland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. Spanje en Portugal treden toe tot de Europese Gemeenschappen.

26-16

In Portugal worden presidentsverkiezingen gehouden.

Februari

17 en 28

De Europese Akte tot wijziging van het Verdrag van Rome wordt ondertekend in Luxemburg en in Den Haag.

26

In zijn arrest in de zaak Marshall bevestigt het Hof van Justitie het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, ook wat het ontslagbeleid betreft.

Maart

16

In Frankrijk vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

April

30

In zijn arrest in de zaak "Nouvelles Frontières" stelt het Hof van Justitie dat de bepalingen van de Verdragen, inclusief de mededingingsregels, ook op het luchtvervoer van toepassing zijn.

Mei

1

De derde overeenkomst tussen de landen van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de Europese Economische Gemeenschap, die op 8 december 1984 in Lomé (Togo) werd ondertekend, treedt in werking.

4-6

In Tokyo (Japan) vindt een westerse economische topconferentie plaats.

21

In Nederland worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

29

De Europese vlag die de Instellingen van de Gemeenschap hebben gekozen, wordt voor het eerst voor het Berlaymontgebouw gehesen terwijl het Europese volkslied wordt gespeeld.

Juni

11

Het Parlement, de Raad en de Commissie ondertekenen een gezamenlijke verklaring tegen racisme en vreemdelingenhaat.

22

In Spanje vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

26/27

De Europese Raad komt bijeen in Den Haag (Nederland).

Juli

1

Het Verenigd Koninkrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

September

15/20

In Punta del Este (Uruguay) komen de ministers van 92 landen overeen een nieuwe ronde multilaterale handelsbesprekingen te beginnen (Uruguayronde).

December

5/6

De Europese Raad komt bijeen in Londen (Verenigd Koninkrijk). Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bestrijding van terrorisme, clandestiene immigratie en drugshandel.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zie ook
Back to top