Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1986

Eiropas Savienības vēsture - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Janvāris

1

Nīderlande pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Spānija un Portugāle pievienojas Eiropas Kopienām.

26

Portugālē notiek prezidenta vēlēšanas.

Februāris

17 un 28

Luksemburgā un Hāgā tiek parakstīts Vienotais Eiropas akts, ar ko groza Romas Līgumu.

26

Spriedums lietā “Marshall”. Eiropas Kopienu Tiesa skaidro vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, tai skaitā atlaišanas politiku.

Marts

16

Francijā notiek parlamenta vēlēšanas.

Aprīlis

30

Spriedums lietā “Nouvelles Frontières”. Eiropas Kopienu Tiesa paziņo, ka Līgumu noteikumi, tai skaitā tie, kas attiecas uz konkurenci, ir piemērojami arī gaisa transporta jomā.

Maijs

1

Stājas spēkā 1984. gada 8. decembrī Lomē (Togo) parakstītā trešā ĀKK un EEK konvencija.

4-6

Tokijā (Japānā) notiek rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem.

21

Nīderlandē notiek parlamenta vēlēšanas.

29

Pirmo reizi Berlemona nama priekšā Eiropas himnas pavadībā tiek pacelts Kopienas iestāžu pieņemtais Eiropas karogs.

Jūnijs

11

Parlaments, Padome un Komisija paraksta kopīgu deklarāciju pret rasismu un ksenofobiju.

22

Spānijā notiek parlamenta vēlēšanas.

26-27

Hāgā (Nīderlandē) notiek Eiropadomes sanāksme.

Jūlijs

1

Apvienotā Karaliste pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Septembris

15-20

Punta del Estē (Urugvajā) 92 valstu ministri vienojas par jaunu daudzpusējo tirdzniecības sarunu kārtu (Urugvajas kārtu).

Decembris

23

Londonā (Apvienotajā Karalistē) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā detalizēti pārrunā tādus jautājumus kā cīņa pret terorismu, slepena imigrācija un narkotiku tirdzniecība.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Skatīt arī
Back to top