Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1986 m.

Europos Sąjungos istorija - 1986 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Nyderlandai perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Ispanija ir Portugalija įstojo į Europos Bendrijas.

26 d.

Portugalijoje vyko prezidento rinkimai.

Vasaris

17 d. ir 28 d.

Liuksemburge ir Hagoje pasirašytas Suvestinis Europos aktas, iš dalies pakeičiantis Romos sutartį.

26 d.

Sprendimas byloje „Marshall“. Europos Teisingumo Teismas paaiškino moterų ir vyrų lygybės principą bei atleidimo iš darbo tvarką.

Kovas

16 d.

Prancūzijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

Balandis

30 d.

Sprendimas byloje „Nouvelles Frontières“. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad Sutarčių taisyklės (įskaitant konkurencijos taisykles) taikomos oro transporto srityje.

Gegužė

1 d.

Įsigaliojo 1984 m. gruodžio 8 d. Lomėje (Togas) pasirašyta trečioji Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EEB konvencija.

4–6 d.

Tokijuje (Japonija) vyko Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais.

21 d.

Nyderlanduose vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

29 d.

Prieš Berlaymonto pastatą skambant Europos himnui pirmą kartą iškelta Europos vėliava, kurią patvirtino Bendrijos institucijos.

Birželis

11 d.

Parlamentas, Taryba ir Komisija pasirašė bendrą deklaraciją prieš rasizmą ir ksenofobiją.

22 d.

Ispanijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

26–27 d.

Hagoje, Nyderlanduose, vyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

Liepa

1 d.

Jungtinė Karalystė pradėjo pirmininkauti Europos Bendrijų Tarybai.

Rugsėjis

15–20 d.

Punta del Estės mieste (Urugvajus) 92 šalių ministrai sutarė dėl naujo daugiašalių prekybos derybų rato (Urugvajaus ratas).

Gruodis

23 d.

Londone, Jungtinėje Karalystėje, vykos Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Daugiausia dėmesio skirta kovos su terorizmu, neteisėtos imigracijos ir narkotikų gabenimo klausimams.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija
Back to top