Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1986

Euroopa Liidu ajalugu - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saavad Madalmaad. Hispaania ja Portugal ühinevad Euroopa ühendustega.

26

Presidendivalimised Portugalis.

Veebruar

17 ja 28

Luxembourgis ja Haagis kirjutatakse alla ühtne Euroopa akt, millega muudetakse Rooma lepingut.

26

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Marshall. Kohus selgitab naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet, sh seoses töölt vabastamisega.

Märts

16

Parlamendivalimised Prantsusmaal.

Aprill

30

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Nouvelles Frontières. Kohus otsustab, et asutamislepingute eeskirju, sh konkurentsieeskirju, tuleb kohaldada ka õhutranspordi valdkonnas.

Mai

1

Jõustub 8. detsembril 1984. aastal Togo pealinnas Lomés sõlmitud kolmas EMÜ–AKV riikide konventsioon.

4–6

Lääneriikide majandustippkohtumine Tokyos.

21

Parlamendivalimised Madalmaades.

29

Komisjoni peahoone Berlaymonti maja ees heisatakse Euroopa hümni saatel esimest korda ühenduse institutsioonide poolt kasutusele võetud Euroopa lipp.

Juuni

11

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kirjutavad alla rassismi ja ksenofoobia vastasele ühisdeklaratsioonile.

22

Parlamendivalimised Hispaanias.

26–27

Euroopa Ülemkogu kohtumine Haagis.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Ühendkuningriik.

September

15–20

Uruguays Punta del Estes lepivad 92 riigi ministrid kokku mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste uue vooru alustamises (Uruguay voor).

Detsember

23

Euroopa Ülemkogu kohtumine Londonis. Arutelu keskmes on terrorism, ebaseaduslik sisseränne ja uimastikaubanduse vastane võitlus.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …
Back to top