Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1986

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ιανουάριος

1

Οι Κάτω Χώρες αναλαμβάνουν την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

26-16

Διεξάγονται προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία.

Φεβρουάριος

17,28

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που τροποποιεί τη Συνθήκη της Ρώμης, υπογράφεται στο Λουξεμβούργο και στη Χάγη.

26

Απόφαση Marshall. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρινίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απολύσεων.

Μάρτιος

16

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

Απρίλιος

30

Απόφαση Nouvelles Frontieres. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι κανόνες των συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού, εφαρμόζονται στον τομέα των αερομεταφορών.

Μάιος

1

Τίθεται σε ισχύ η Τρίτη Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπογράφεται στο Λομέ (Τόγκο), στις 8 Δεκεμβρίου 1984.

4-6

Πραγματοποιείται οικονομική διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Χωρών στο Τόκιο (Ιαπωνία).

21

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στις Κάτω Χώρες.

29

Η Ευρωπαϊκή σημαία, που υιοθετείται από τα όργανα της Κοινότητας, υψώνεται για πρώτη φορά μπροστά από το κτίριο Berlaymont υπό τη μουσική υπόκρουση του ευρωπαϊκού ύμνου.

Ιούνιος

11

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπογράφουν κοινή δήλωση κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

22

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία.

26-27

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Χάγη (Κάτω Χώρες).

Ιούλιος

1

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σεπτέμβριος

15-20

Στο Punta del Este της Ουρουγουάης, οι υπουργοί ενενήντα δύο εθνών συμφωνούν για νέο γύρο πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων (Γύρος της Ουρουγουάης).

Δεκέμβριος

5-6

Συγκαλείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λονδίνο. Εξετάζει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της λαθρομετανάστευσης και της διακίνησης ναρκωτικών.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top