Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1986

Den Europæiske Unions historie - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Nederlandene overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.  Spanien og Portugal tiltrådte De Europæiske Fællesskaber.

26. og 16/2.

Præsidentvalg i Portugal.

Februar

17. og 28.

Den Europæiske Fælles Akt om ændring af Rom-traktaten blev undertegnet i Luxembourg og Haag.

26

EF-Domstolen afsagde dom i Martshall-sagen. I denne dom præciseres princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder, bl.a. i forbindelse med afskedigelse.

Marts

16

Parlamentsvalg i Frankrig.

April

30

EF-Domstolen afsagde dom i Nouvelles Frontières-sagen. Det fastslås i denne dom, at traktatbestemmelserne, herunder konkurrencebestemmelserne, gælder for luftfartsområdet.

Maj

1

Den tredje AVS-EØF-konvention, som var blevet undertegnet i Lomé i Togo den 8. december 1984, trådte i kraft.

4-6

De vestlige lande holdt økonomisk topmøde i Tokyo i Japan.

21

Parlamentsvalg i Nederlandene.

29

Europaflaget, som var blevet valgt af EF-institutionerne, blev for første gang hejst uden for Berlaymont-bygningen til tonerne af Europahymnen.

Juni

11

Parlamentet, Rådet og Kommissionen undertegnede en fælles erklæring om bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

22

Parlamentsvalg i Spanien.

26-27

Det Europæiske Råd forsamlet til møde i Haag.

Juli

1

Det Forenede Kongerige overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

September

15-20

I Punta del Este i Uruguay besluttede ministre fra 92 lande at starte en ny runde multilaterale handelsforhandlinger (Uruguay-runden).

December

5-6

Det Europæiske Råd afholdt møde i London, hvor det bl.a. blev drøftet, hvordan man kunne opretholde det frie samfund, og man så nærmere på bekæmpelsen af terrorisme, illegal indvandring og narkotikahandel.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top