Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1986

Dějiny Evropské unie - 1986


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Nizozemsko. K Evropským společenstvím přistupuje Španělsko a Portugalsko.

26

Prezidentské volby v Portugalsku

Únor

17 a 28

V Lucemburku a v Haagu je podepsán Jednotný evropský akt, kterým se mění Římská smlouva.

26

Rozhodnutí ve věci Marshall. Evropský soudní dvůr zpřesňuje používání zásady rovného zacházení se ženami a muži (mimo jiné při propouštění).

Březen

16

Parlamentní volby ve Francii

Duben

30

Rozhodnutí ve věci Nouvelles Frontières. Evropský soudní dvůr nařizuje, že ustanovení smluv, včetně ustanovení týkající se hospodářské soutěže, platí také pro leteckou dopravu.

Květen

1

V platnost vstupuje třetí úmluva AKT–EHS podepsaná dne 8. prosince 1984 v Lomé (Togo).

4–6

Hospodářský summit západních států v Tokiu

21

Parlamentní volby v Nizozemsku

29

Na průčelí budovy Berlaymont (hlavního sídla Evropské komise) je za zvuků evropské hymny poprvé vztyčena evropská vlajka přijatá orgány Společenství.

Červen

11

Evropský parlament, Rada a Komise podepisují společné prohlášení proti rasismu a xenofobii.

22

Parlamentní volby ve Španělsku

26-27

Zasedání Evropské rady v nizozemském Haagu

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Spojené království.

Září

15–20

V uruguayském Punta del Este dohodnou ministři 92 států, že se bude konat nové kolo vícestranných obchodních jednání (uruguayské kolo).

Prosinec

23

Zasedání Evropské rady v Londýně. Rada podrobněji jedná o boji proti terorismu, nedovolenému přistěhovalectví a nedovolenému obchodování s drogami.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Viz také
Back to top