Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1986 r.

Историята на Европейския съюз - 1986 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Нидерландия поема председателството на Съвета на Европейските общности. Испания и Португалия се присъединяват към Европейските общности.

26

В Португалия се провеждат президентски избори.

Февруари

17 и 28

В Люксембург и Хага се подписва Единният европейски акт за изменение на Договора от Рим.

26

Решение по делото Marshall. Съдът на Европейските общности разяснява принципа на равно третиране на жени и мъже, включително политиката на уволнение.

Март

16

Във Франция се провеждат парламентарни избори.

Април

30

Решение по делото Nouvelles Frontières. Съдът на Европейските общности постановява, че правилата от Договорите, включително тези, които касаят конкуренцията, са приложими в сферата на въздушния транспорт.

Май

1

Влиза в сила третата конвенция АКТБ—ЕИО, подписана в Ломе, Того, на 8 декември 1984 г.

4-6

В Токио, Япония, се провежда Среща на високо равнище за икономиката на Запада.

21

В Нидерландия се провеждат парламентарни избори.

29

Под звуците на европейския химн пред сградата „Берлемон“ за пръв път е издигнат Европейският флаг, приет от институциите на Общността.

Юни

11

Парламентът, Съветът и Комисията подписват съвместна декларация срещу расизма и ксенофобията.

22

В Испания се провеждат парламентарни избори.

26-27

В Хага, Нидерландия, се провежда заседание на Европейския съвет.

Юли

1

Обединеното кралство поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Септември

15-20

В Пунта дел Есте, Уругвай, министрите на деветдесет и две нации се споразумяват за започването на нов кръг от многостранни търговски преговори („Уругвайски кръг“).

Декември

23

В Лондон, Обединеното кралство, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се разглеждат задълбочено въпросите за борбата с тероризма, нелегалната имиграция и трафика на наркотици.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също
Back to top